Stillingsannonse:

The Norwegian Smartgrid Centre søker senterdirektør

Sentral rolle i utvikling av fremtidens energisystem.

Mer info:

pKontaktinformasjon:

Hvis du har spørsmål til stillingen kan du gjerne ta kontakt med styreleder Sigurd Kvistad tlf. 907 63425, [email protected], eller forskningssjef Knut Samdal i SINTEF Energi AS, tlf. 901 43638, [email protected].

For ytterligere informasjon se: smartgrids.no og sintef.no/cineldi.

Søknadsfrist: Forløpende

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Klikk her for å søke

NSGC har etablert seg som en viktig premissgiver og pådriver for Smartgrid i Norge. Senteret har stabil drift og det er etablert gode relasjoner til medlemsbedrifter, forskningsmiljøer og andre relevante interessenter innen energisektoren. NSGC samarbeider tett med FME CINELDI som er et forskningssenter for miljøvennlig energi med SINTEF Energi i vertskapsrollen.

Som leder for senteret vil du samarbeide med kunnskapsmiljøer, energiselskap, leverandørindustri, bransjeorganisasjoner, offentlig forvaltning og politiske myndigheter for å bidra til et mer kostnadseffektivt kraftsystem gjennom bruk av kompetanse og løsninger som senteret fremmer.

Vår nye senterleder bør ha master-/doktorgrad med kompetanse innen relevante fagområder. Du har god kjennskap til kraftbransjen og fornybarnæringen, samt erfaring fra ledelse av sammensatte kompetansevirksomheter.

Vi tilbyr en spennende lederjobb i et nettverk av profesjonelle virksomheter med høye ambisjoner. Stillingen gir store muligheter til å påvirke innholdet i rollen, en fleksibel arbeidstidsordning og konkurransedyktige betingelser.


The Norwegian Smartgrid Centre

The Norwegian Smartgrid Centre er et nasjonalt kompetansesenter for ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i energisystemet. Senteret er organisert som en medlemsforening, hvis formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for innføring av ny teknologi, digitalisering og økt fleksibilitet i det elektriske energisystemet.

Senterets visjon er "Å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk energisystem."