Stillingsannonse:

Tensio søker Konserncontroller

Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser.

Mer info

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no.

Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio AS ved CFO Dina Elverum Aune tlf. 928 00 154.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Arbeidssted: Stillingen er lokalisert ved konsernet hovedkontor på Stjørdal.

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Instagram for ledige stillinger

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag. De kommende årene skal mer av energiforbruket komme fra fornybare kilder, og det betyr at vi som har ansvaret for strømnettet får flere og mer krevende oppgaver. Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser. Konsernet Tensio har en årlig omsetning på 2,2 milliarder. Som bidrag til å utvikle konsernet i ønsket retning har vi nå følgende ledige stilling:

Konserncontroller i Tensio AS

Som konserncontroller får du være med å utvikle de økonomiske retningslinjene i konsernet, oppbygging og oppfølging av den løpende økonomiproduksjonen i konsernet (omfatter både interne og eksterne leveranser) samt sammenstilling og konsolidering av økonomiske data for konsernet (status og prognoser basert på NGAP og IFRS). Du vil være økonomi- og finansdirektørens hovedansvarlige for den løpende oppfølgingen av selskapsporteføljen i konsernet.

Du blir sentral i utforming og gjennomføring av den interne revisjonsaktiviteten i konsernet samt ansvarlig for konsernets økonomiske rapportering til regulator.

Du har inngående kjennskap til og bred erfaring fra økonomi- og regnskapsfunksjonen i konsern, herunder bruk av ERP-system og regnskapsanalyseverktøy samt bruk av Excel og BI-verktøy i analyse og presentasjon av økonomidata. Du har økonomiutdanning på mastergradsnivå og gjerne noen års erfaring fra revisjon.

Gode samarbeidsevner, en positiv holdning og et godt humør er viktige egenskaper i stillingen som konserncontroller.

Stillingen er organisert under ansvarsområdet til økonomi- og finansdirektør i Tensio.

Tensio AS skal dekke et bredt spekter av kompetanse- og erfaringsområder. Alle som ansettes i Tensio AS må derfor påregne å inngå som ressurspersoner i problemløsnings-, analyse- og utviklingsprosjekter på tvers av fagområdene i selskapet og på tvers av selskapsstrukturen i konsernet.