Stillingsannonse:

Tensio søker innkjøpssjef

Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser.

Mer info

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no.

Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio AS ved CFO Dina Elverum Aune tlf. 928 00 154.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Arbeidssted: Stillingen er lokalisert ved konsernet hovedkontor på Stjørdal.

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Instagram for ledige stillinger

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag. De kommende årene skal mer av energiforbruket komme fra fornybare kilder, og det betyr at vi som har ansvaret for strømnettet får flere og mer krevende oppgaver. Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser. Konsernet Tensio har en årlig omsetning på 2,2 milliarder og et årlig innkjøpsvolum på ca. 1 milliard. Som bidrag til å utvikle konsernet i ønsket retning har vi nå følgende ledige stilling:

Innkjøpssjef i Tensio AS

Vi søker en kommersiell og utviklingsorientert leder for konsernets anskaffelsesenhet. Tensio skal samle innkjøpsvolumet og samordne anskaffelsene i konsernet og gjennom dette søke å oppnå økt gevinstrealisering gjennom blant annet skalafordeler, synergieffekter og økt profesjonalisering.

Innkjøpssjefen skal utarbeide, utvikle og følge opp Tensio sin innkjøpsstrategi, være et bindeledd for implementering av kategoristrategier og være et kompetansesenter for innkjøpsanalyser. Du vil jobbe tett med konsernets tekniske og kommersielle miljøer gjennom våre strategiske anskaffelsesprosesser. Innkjøpssjefen skal også sørge for samordning, forvaltning og inngåelse av nødvendige avtaler, bistå organisasjonen med kompetanse på innkjøpsområdet og være en pådriver i det å realisere gevinster på det totale årlige innkjøpsvolumet for konsernet. Innkjøpssjef skal støtte den løpende oppfølgingen av kontrakts- og leverandørporteføljen i konsernet. Andre viktige arbeidsoppgaver er å bistå konsernets ledelse som kommersiell rådgiver i forbindelse med gjennomføring av større prosjekter og investeringer, lede forhandlinger, og videreutvikle og vedlikeholde nødvendige verktøy og arbeidsprosesser for å sikre en effektiv innkjøpsfunksjon i konsernet.

Du har inngående kunnskap om og bred erfaring fra både den strategiske og operative delen av innkjøpsfunksjonen, forhandlingskompetanse samt utdanning innenfor innkjøp/logistikk, økonomi og eller juss på mastergradsnivå. Inngående kunnskap om og erfaring med regelverket for Offentlige Anskaffelser er påkrevd.

Det kreves videre gode basiskunnskaper innen bruk av digitale analyseverktøy, god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig samt kjennskap til relevante kontraktstandarder.

Lederen for strategisk innkjøp i Tensio må ha evne til å jobbe målrettet og systematisk med prosessforbedring, være forretnings- og resultatfokusert, ha strategiske og analytiske egenskaper og kunne samarbeide godt med interne kolleger og eksterne leverandører. Innkjøpssjefen må kunne skape tillit gjennom en sterk faglig integritet.

Innkjøpssjefen er organisert under ansvarsområdet til økonomi- og finansdirektøren i Tensio AS.

Tensio AS skal dekke et bredt spekter av kompetanse- og erfaringsområder. Alle som ansettes i Tensio AS må derfor påregne å inngå som ressurspersoner i problemløsnings-, analyse- og utviklingsprosjekter på tvers av fagområdene i selskapet og på tvers av selskapsstrukturen i konsernet.