Stillingsannonse:

Tensio søker HR-sjef

Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser.

Mer info

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no.

Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Tensio AS ved CDO Hans Wigen Finstad tlf. 950 85 439.

Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.


Søknadsfrist: 01.03.2020

Arbeidssted: Stillingen er lokalisert ved konsernet hovedkontor på Stjørdal.

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Instagram for ledige stillinger

Tensio har regionansvaret for strømforsyningen i Trøndelag. De kommende årene skal mer av energiforbruket komme fra fornybare kilder, og det betyr at vi som har ansvaret for strømnettet får flere og mer krevende oppgaver. Tensio er med sine rundt 600 medarbeidere en av Midt-Norges største arbeidsplasser. Konsernet Tensio har en årlig omsetning på 2,2 milliarder og et årlig innkjøpsvolum på ca. 1 milliard. Som bidrag til å utvikle konsernet i ønsket retning har vi nå følgende ledige stilling:

HR-sjef i Tensio AS

HR-sjef i Tensio ASHR-sjefen i Tensio har ansvaret for konsernets strategiske plattform og løpende operasjon innenfor HR-området. Dette ansvaret innebærer utvikling, forvaltning, tilgjengeliggjøring og operasjonalisering av det rammeverk som skal legges til grunn for konsernets samlede håndtering av arbeidsgiveriet samt kultur-, rekrutterings-, kompetanse- og organisasjonsutviklingsarbeid. I stillingen inngår oppbygging, oppfølging og konkrete tjenesteleveranser tilknyttet den løpende HR-produksjonen i konsernet samt sammenstilling og konsolidering av HR-data for konsernet. HR-sjefen vil ha hovedansvaret for arbeidet med å harmonisere lønns- og arbeidsbetingelser på tvers i konsernet.

Som HR-sjef i Tensio vil du være ansvarlig for å bygge HR-strukturen i konsernet og skape tillit gjennom en sterk faglig integritet. Du har inngående kunnskap om fagfeltet og bred erfaring fra både den strategiske og operative delen av HR-funksjonen. Du har relevant utdanning på mastergradsnivå innen relevante fagområder for stillingen.

Du er forretnings- og resultatfokusert, har strategiske og analytiske egenskaper og kan samarbeide godt med interne kolleger og eksterne leverandører. Gode samarbeidsevner, en positiv holdning og et godt humør er viktige egenskaper i stillingen som leder for strategisk HR.

Stillingen er tillagt ansvaret for konsernets drøftings- og forhandlingsarbeid og er organisert under utviklingsdirektørens ansvarsområde.

Tensio AS skal dekke et bredt spekter av kompetanse- og erfaringsområder. Alle som ansettes i Tensio AS må derfor påregne å inngå som ressurspersoner i problemløsnings-, analyse- og utviklingsprosjekter på tvers av fagområdene i selskapet og på tvers av selskapsstrukturen i konsernet.