Stillingsannonse:

Statnett søker Direktør Innovasjon & Teknologiutvikling

Søknadsfrist: 29.05.2022

Mer info:

Mer info:

Stillingstittel: Direktør Innovasjon & Teknologiutvikling

Arbeidsgiver: Statnett SF

Kontaktperson: Bjørn-Olav Høksnes og Mari Aae (tlf: 22 06 87 00)

Arbeidssted: Oslo

Hjemmeside: statnett.no

Søknadsfrist: 29.05.2022

Søk her

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Vil du lede Statnetts arbeid med innovasjon og teknologiutvikling?

Til å lede avdelingen Innovasjon og Teknologiutvikling ser vi etter deg som legger til rette for muliggjøringen av det grønne taktskiftet gjennom innovasjon, teknologiutvikling, kunnskap og innsikt. Omstillingen skaper økende behov for nye løsninger og ny kompetanse innenfor samtlige kjerneområder i Statnett.

Statnetts aktivitet innen innovasjon og teknologiutvikling skal være langsiktig og forretningsdrevet, med fokus på forretningens måloppnåelse. Direktør Innovasjon og Teknologiutvikling rapporterer til konserndirektør Transformasjon og Digitalisering. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet i Norge, Norden og Europa.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

Du får et sentralt ansvar for teknologiutvikling og -kvalifisering, tett koordinert og avstemt med prosjekter i linjen og øvrig portefølje for innovasjon og digitalisering. Avdelingen skal støtte implementering av ny teknologi på tvers i konsernet.

I tillegg skal du:

 • lede avdelingen Innovasjon og Teknologiutvikling med nærmere 15 ansatte, samt andre tilknyttede fagspesialister i konsernet
 • sikre eierskap og støtte implementeringen av teknologi og gevinstrealisering på tvers i Statnett
 • arbeide strategisk med teknologi og innovasjon for å akselerere det grønne taktskiftet
 • aktivt tilby og benytte FoU virkemiddelapparatet for økt innovasjonskraft; ansvar for eksternt samarbeid knyttet til FoU med akademia, leverandører og aktørsamarbeid i Norge, Norden og Europa
 • bidra strategisk med innsikt og prioritering for konsernledelsen

Kvalifikasjoner:

 • relevant erfaring fra teknologiledelse med evne til å forstå, kommunisere behov, belyse utfordringer i forretningsområder, og koble dette til teknologi som kan levere verdi
 • erfaring i å vurdere nytteverdi av ny teknologi opp mot modenhet, risiko, kvalifikasjonsbehov og kostnader
 • god IT-forståelse med fokus på verdien av data og bruk av den
 • relevant erfaring fra innovasjon, forskning og utvikling, samt kjennskap til forskningsledelse nasjonalt og internasjonalt
 • forståelse for eksterne / internasjonale ordninger for forskningsfinansiering
 • erfaren med engelsk som arbeidsspråk, skriftlig og muntlig
 • høyere akademisk utdanning

I tillegg er det ønskelig at du er en pådriver for å tenke nytt og utfordre, samtidig som du tar initiativet til å sette relevante saker på agendaen og er i stand til å løfte saker med god kvalitet til konsernledelsen og styret. Du evner å håndtere komplekse problemstillinger på selskapsnivå og du utvikler avdelingens kompetanse og lederteam i et strategisk perspektiv.

Personlige egenskaper:

 • viser god forretningsforståelse; ser at kundens behov og forventninger er viktig
 • har brennende interesse for ny teknologi
 • velutviklet evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av fag, forretning og ledelse; kommuniserer godt på ledernivå i en forretningskontekst
 • er engasjert, drivende og ambisiøs med evne til å synliggjøre visjoner og ambisjoner, samt utfordre samarbeidspartnere til å bidra i riktig retning
 • er pragmatisk og resultatorientert
 • har evne til å utvikle og gjennomføre mål, strategier og planer

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Våre lederforventninger er førende for god ledelse i Statnett:

 • Som leder kommuniserer du tydelige mål, forventninger og sørger for gjennomføring. Du prioriterer, gir tilbakemeldinger og håndterer konsekvenser.
 • Som leder legger du til rette for utvikling av dine medarbeidere. Du viser tillit og stoler på dine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb.
 • Som leder tenker du helhet og bidrar til ett Statnett. Du legger til rette for effektiv samhandling på tvers av organisasjonen og med dine kunder.

Krav til søknaden din

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Statnett foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bjørn-Olav Høksnes eller Mari Aae i ISCO Group på telefon 22 06 87 00. For å søke stillingen, vennligst last opp din CV og søknad snarest og senest innen 29. maiwebcruiter.no

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Søk her

Powered by Labrador CMS