Stillingsannonse:

Statkraft: Leder Sentral produksjonsenhet/
Prosesseier produksjonsprosess

Søknadsfrist: 29.10.2021

Vi søker en tydelig og innovativ leder til å bygge opp vår nye seksjon med ansvar for produksjonsprosessen i Statkraft. Du vil sette strategisk retning, forvalte og videreutvikle produksjonsprosessen globalt i Statkraft.

Mer info:

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 29.10.2021

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Oslo, Norge

Kontaktpersoner: Torbjørn Olsen

mob: +47 90537332

Hjemmeside: www.statkraft.no

Søk her

Hvorfor Statkraft?

Statkraft har gjort ren energi mulig i over et århundre. Det er det vi tilbyr. 125 års ekspertise uten sidestykke for å forsyne verden med det den trenger mest. Vi ser for oss en verden som går utelukkende på fornybar energi. Fordi i kampen mot klimaendringer ser vi ikke fornybar energi som en del av løsningen - vi tror det er løsningen. Hos oss vil du forme en karriere som virkelig er fremoverlent med mange fantastiske muligheter og tilbud å matche.

Kraftsystemet og kraftmarkedet i Norden er i endring, med større innslag av nye fornybare energikilder, nye forbindelser mot kontinentet og økt behov for fleksibilitet. Sammen med ny teknologi medfører dette også muligheter og behov for videreutvikling av Statkrafts arbeidsprosesser og IT-systemer. Produksjonsprosessen er med sine grensesnitt inn mot markedsaktiviteter og kraftverksdrift sentral i denne utviklingen.

Statkraft er også etablert og vokser internasjonalt, med hel- og deleide vann-, vind- og solkraftverk i drift og under utvikling i Europa, i Sør-Amerika og India. Her er det også behov for videreutvikling av produksjonsprosessene, inklusive grensesnitt mot eierne av kraftverkene og de lokale markedsenhetene.

Din rolle som seksjonsleder og prosesseier produksjonsprosess:

 • Sette strategisk retning, forvalte og videreutvikle produksjonsprosessen globalt i Statkraft
 • Utvikle enheten for å følge endringer i markeder og Statkrafts kraftverksportefølje
 • Være sentralt kontaktpunkt for regionale produksjonsenheter og driftssentraler
 • Lede og koordinere utviklingsaktiviteter på tvers av regioner og inn mot enhet for energidisponering
 • Representere Statkraft utad i prosesser og spørsmål innenfor ansvarsområdet

Hvem er du:

 • M.Sc innenfor tekniske fag eller industriell økonomi. Annen utdannelse sammen med relevant erfaring kan også vurderes
 • Evner å tenke strategisk og se det store bildet for å kunne prioritere og drive ansvarsområdet fremover
 • Det er en fordel om du har operativ erfaring fra kraftverksdrift, produksjonsplanlegging/-styring eller energidisponering
 • Har erfaring med og interesse for forbedringsarbeid
 • Er initiativrik, lyttende og strukturert
 • Evner å bygge nettverk i en distribuert organisasjon
 • Beherske nordisk språk og engelsk, kunnskap i spansk eller portugisisk i tillegg er en fordel

I Statkraft leter vi etter medarbeidere som er engasjerte, deler kunnskap med kollegaer og som har gode kommunikasjonsegenskaper.

Statkraft tilbyr:

Vi kan tilby deg en jobb der du kan jobbe i et selskap som daglig jobber med en bærekraftig fremtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.