STILLINGSANNONSE:

SINTEF Energi søker Rådgiver ved Det norske smartgridsenteret

Det norske smartgridsenteret er en nasjonal samarbeidsplattform for ny teknologi og digitalisering i kraftsystemet.

Mer info:

Kontaktinformasjon:
Knut Samdal, Forskningssjef
Telefon: 901 43 638

Grete Håkonsen Coldevin, Senterleder
Telefon: 930 87 713

Søknadsfrist: 22.05.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: Sintef Energi

Stillingstittel: Rådgiver
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Smartgridsenteret omfatter 50 aktører i den elektriske verdikjeden fra kraftproduksjon, transmisjon, distribusjon og marked. Aktørene representerer et landslag av forskningsinstitusjoner, teknologileverandører, energi-/nettselskaper og bransjeorganisasjoner som ønsker å akselerere utviklingen mot et bærekraftig energisystem.

Det norske smartgridsenteret skal styrke utviklingskraften innenfor digitalisering av kraftsystemet - "digital kraft". Vi skal akselerere innovasjonstakten, både internt i Smartgridsenterets team og eksternt sammen med våre samarbeidspartnere og medlemmer.

Har du meninger om hvordan digitalisering påvirker den elektriske verdikjeden og evner du å konkretisere anvendelse av ny teknologi i ulike typer virksomheter? Da kan du være den vi leter etter!

Vi søker deg som kan lede prosesser som identifiserer felles behov for ny kompetanse, forskning og utvikling, test-/demonstrasjon og andre initiativer for å øke innovasjonstakten. Du er engasjert og kunnskapsrik, og vil gjennom tydelig kommunikasjon være en pådriver for at aktører i kraftnæringen samler seg om en strategisk utviklingsagenda innenfor digital kraft.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere og lede arbeidsprosesser for å identifisere utviklingsbehov innenfor "digital kraft", herunder jobbe mot kraftprodusenter i en tidlig defineringsfase.
 • Organisere møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging, herunder delta i programkomiteen for den nasjonale Smartgridkonferansen.
 • Delta i styringsgrupper eller arbeidsgrupper i utvalgte samarbeidsprosjekter hos medlemmene.
 • Initiere samarbeid mellom medlemmene om test-/demonstrasjonsprosjekter for ny teknologi.
 • Kontakt mot et bredt spekter av fagmiljøer.
 • Oppfølging og rekruttering av nye medlemmer.
 • Kommunisere muligheter og utviklingstrekk innenfor digitalisering ovenfor medlemmer.

Relevant kompetanse

 • God kunnskap om det norske energisystemet
 • Erfaring fra prosjektledelse eller linjeledelse er ønskelig
 • Erfaring med mobilisering av aktører og initiering av samarbeidsbaserte utviklingsprosesser vil være en fordel
 • Høyere utdanning innenfor teknologifag (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Dette vil være en spennende jobb for deg som er nysgjerrig på trender og utviklingstrekk innenfor energisektoren og IKT-sektoren. Du må ha lyst og evne til å jobbe både strategisk og operativt. I tillegg er det viktig at du er selvgående, initiativrik og relasjonsorientert. Noe reising må påregnes.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kandidater vurderes fortløpende.

Om arbeidsgiveren

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.