Stillingsannonse:

SINTEF Energi: Vil du forske på smarthus og sluttbrukerfleksibilitet?

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen: Henning Taxt, Forskningsleder

E-post: [email protected]
Telefon: 97753048

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi er på jakt etter forskere somskal utvikle fremtidens kraftnett. I SINTEF Energi utvikler vifremtidens bærekraftige energisystem i tett samarbeid med næringslivet.

For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle et distribusjonsnett som kan møtefremtidens utfordringer.Viutviklermetoder og verktøy nettintegrasjon av Andreviktige tema forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging avdistribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Du vilblant annetfå jobbe med spennende prosjekt somFME CINELDI ogulike pilotprosjekter som undersøkersluttbrukerfleksibilitet praksis.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk medelkraftbakgrunn Vi søker doktorgrad, mengode kandidater medmastergrad/sivilingeniør ielkraft ellerandrerelevante oppfordres . Erfaring med lastmodellering og lastprognoser erønskelig.Kjennskap til norsk nettbransje

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende. Søkere til denne stillingen vil bli vurdert for flere stillinger innen utvikling av fremtidens kraftnett hos SINTEF Energi med Henning Taxt som kontaktperson.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.