Stillingsannonse:

SINTEF Energi: Vil du forske på optimal drift av kraftproduksjon i fremtidens energisystem?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger.

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen:

Ellen Krohn Aasgård, Forskningsleder

E-post: [email protected]

Telefon: 934 06 340

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med optimalisering i fremtidens energisystem. Forskningen omfatter modellering av produksjon fra bærekraftige energikilder som vann-, vind- og solkraft, og samspill mellom ulike energikilder og lagring. I tillegg kommer analyse av nye markedsdesign, samt de muligheter den pågående digitaliseringen gir for overvåkning og driftsoptimalisering i sanntid.

Hvordan driftes fremtidens energisystem best mulig? Hvordan er samspillet mellom storskala produksjon og distribuert produksjon, og hva er verdien av energilagring på ulike nivå i kraftnettet? Optimal utnyttelse av fornybare ressurser og energilagring vil bidra til det grønne skiftet og gi verdiskapning gjennom effektiv drift.

Vi utvikler konsepter, metoder og modeller for optimalisering av vannkraft og andre teknologier. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og CINELDI som adresserer fremtidens rolle for vannkraften i omstillingen til et lavutslippssamfunn og legger til rette for distribuert fornybar kraftproduksjon.

Ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Optimering
  • Kraftmarkeder og energisystem
  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering (Python, C++)

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid