Stillingsannonse:

SINTEF Energi: Vil du forske på mikronett og lokale energisystem?

Vi er på jakt etter forskere som skal utvikle fremtidens kraftnett.

I SINTEF Energi utvikler vi fremtidens bærekraftige energisystem .

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen:

Henning Taxt, Forskningsleder

E-post: [email protected]

Telefon: 97753048

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

For å realisere detgrønne skiftet er det viktig å utvikleetdistribusjonsnett kan møte fremtidens utfordringer.Viutviklermetoder og verktøy nettintegrasjon av Andreviktige tema forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging avdistribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Elektrifisering og lokalfornybarkraftproduksjon endrer ftsystemet ogutfordrer måten nettet driftes på i dag.Lokale løsninger sommikronett kan bli en viktig del av løsningen forfremtidens kraftsystem. Vi har stor og økende aktivitetinnenfor ene trenger deg somvil jobbe med dette FME CINELDI.

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med i utvikling av Vi søker doktorgrad, mengode kandidater medmastergrad/sivilingeniør ielkraft ellerandrerelevante oppfordres . Kjennskap til norsk nettbransje

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende. Søkere til denne stillingen vil bli vurdert for flere stillinger innen utvikling av fremtidens kraftnett hos SINTEF Energi med Henning Taxt som kontaktperson.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.