Stillingsannonse:

SINTEF Energi: Vil du forske på fremtidens markedsmodeller for vannkraft?

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim
Spørsmål om stillingen: Stefan Jaehnert, Forskningsleder

E-post: [email protected]

Telefon: +4745678235

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Ønsker du å forske på fremtidens markedsmodeller for vannkraft?

Vil du bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? I SINTEF Energi jobber vi i tett samarbeid med industri for å utvikle fremtidens bærekraftige energiløsninger.

Vi søker deg om har lyst til å jobbe med utvikling av metoder og modeller for vannkraft basert kraftmarkeder. Forskningen omfatter analyser av fremtidens kraftsystem, som f.eks. endring i markedsdesign og sektorkobling, en tettere integrering av det nordiske kraftsystemet mot Europa, omstillingen til lavutslippssamfunnet og den pågående digitaliseringen.

Hva er den fremtidige verdien av norsk vannkraft? Og hvordan kan vannkraften levere fleksibilitet til å støtte opp variabel fornybar kraftproduksjon? Det er to sentrale spørsmål i utviklingen av fremtidens markedsmodeller for vannkraft, som er avgjørende, for å realisere verdien av norsk vannkraft i et fremtidig europeisk nullutslipps kraftsystem.

Vi utvikler konsepter, metoder og markedsmodeller for prisprognosering og driftsplanlegging av vannkraften. Innenfor kraftmarkedsmodellering og vannkraftoptimering har vi tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø jobber sentralt i forskningssentrene for miljøvennlig energi HydroCen og NTRANS som adresserer fremtidens rolle av vannkraften i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Kunnskap om kraftmarkeder og optimering er nødvendig. I tillegg er ferdigheter innen ett eller flere områder ønskelig:

  • Dataanalyse og modellering
  • Programmering av modeller og algoritmer (Python, Fortran, C++)
  • Samfunnsøkonomi
  • Kraftsystem- og lastflytanalyser

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid