STILLINGSANNONSE:

Hydrogen fra naturgass kan være en miljøvennlig løsning i fremtiden. Foto: SINTEF/NTNU/Oxygen
Hydrogen fra naturgass kan være en miljøvennlig løsning i fremtiden. Foto: SINTEF/NTNU/Oxygen

SINTEF Energi søker Spesialister/forskere til avdeling Termisk energi

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi søker spesialister innen våre fagområder:

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Petter Egil Røkke, Forskningssjef
Telefon: 901 20 221

Søknadsfrist: 31.05.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: SINTEF Energi

Stillingstittel: Spesialister/forskere til avdeling Termisk energi
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100%

Søk her

Facebookgruppe for ledige stillinger

  • Spesialist innen system- og prosessanalyse. Det vil være en fordel med bakgrunn og erfaring innen teknoøkonomiske analyser av kjemiske og/eller termiske prosesser.
  • Spesialist innen strømningsmekanikk og CFD. Det vil være en fordel med bakgrunn og erfaring fra prosjektarbeid innen numeriske analyser av strømningsfenomener og/eller av industrielle problemstillinger.
  • Spesialist innen instrumentering og operasjon av eksperimentelt utstyr (gjerne med bakgrunn i mekatronikk). Det vil være en fordel med faglig bakgrunn innen termodynamikk, varmeoverføring, strømningsmekanikk og bruk av ulike datahåndteringssystemer (eks Labview).

Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse av termisk energi - fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass.

Vi har en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter innen Energieffektivisering i industrien, Bioenergi og CO2 fangst, transport og lagring (CCS). Vi leder blant annet HighEFF, som er verdens største forskningssenter innen Energieffektivisering (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME)) og vi deltar i tilsvarende senter på Bioenergi og CCS.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller innen varmeteknikk. Det betyr at vi utvikler og bygger avansert utstyr i laboratoriet. Dette benyttes til å fremskaffe data av høy kvalitet.

Eksperimentelle data er nødvendig for å utvikle og forstå matematiske modeller, samt for validering av prosesser og komponenter. I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter på mange områder, både i retning av faglig ekspertise, prosjektledelse og linjeledelse. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. En stilling hos oss innebærer prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia, i tillegg til faglig utvikling.

Erfaring fra prosjektarbeid og -utvikling i næringslivet vil kunne bidra til å påvirke den stillingen du eventuelt trer inn i. Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i mange av prosjektene våre og i laboratoriene. Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Industrierfaring vil være en styrke. Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke. Merk søknaden med hvilken av de tre stillingene det søkes på.

Om arbeidsgiveren

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres.

SINTEF is an independent and non-commercial organisation.SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF, som er et av Europas største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet.