Stillingsannonse:

SINTEF Energi søker sommerforskere

Hos SINTEF Energi kan du få prøve deg som forsker for en sommer.

Også for 2021 vil vi ønske studenter velkommen til oss som sommerforskere hos SINTEF Energi.

Mer info:

Kontaktinformasjon:

E-post: [email protected]

Telefon: 934 06 340

Om stillingen:

Arbeidsgiver: SINTEF Energi

Arbeidsforhold: Sommerjobb

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Legg spesielt merke til vår søknadsprosdyre, den ligger også inne i alle sommerjobbene.

Planlagt oppstart for Sommerforskerne er tidlig juni.

Fellestrekk ved alle sommerjobbene hos SINTEF Energi:

  • Sommerjobbene består i å gjennomføre konkrete forskningsoppgaver som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
  • Felles presentasjon og avslutningskonferanse for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.
  • Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, i forlengelsen av sommerjobben (gjelder de jobbene hvor dette er presisert).
  • Sommerforskerne må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Sommerjobbene 2021

Avdeling Energisystemer

Avdeling Elkraftteknologi

Avdeling Termisk energi

Avdeling Gassteknologi