STILLINGSANNONSE:

Foto: SINTEF Energi
Foto: SINTEF Energi

SINTEF Energi søker Ingeniør/siv. ing. innen høyspenningsforsøk

Har du lyst til å jobbe praktisk og kreativt i et internasjonalt ledende forskningsmiljø??

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Dag Eirik Nordgård, Forskningssjef
Telefon 932 21 679

Søknadsfrist: 16.06.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: SINTEF Energi

Stillingstittel: Ingeniør eller sivilingeniør
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi ønsker å styrke vår kapasitet innen testing og eksperimentell forskning i våre høyspenningslaboratorier, og søker en kreativ og løsningsorientert ingeniør eller MSc med relevant bakgrunn innen høyspenningsteknikk.

Om oss

Avdeling Elkraftteknologi ved SINTEF Energi er et ledende kompetansemiljø innen forskning og utvikling rettet mot framtidens elkraftkomponenter. Dette skjer i nært samarbeid med elkraftmiljøet ved NTNU.

Våre kunder består av norske og internasjonale virksomheter, fra små og mellomstore bedrifter til store globale selskaper. Prosjektene våre er tilpasset kundenes spesifikke behov, og dette skjer gjennom god dialog med kundene i forberedelse og gjennomføring av prosjektene.?

Om stillingen

I stillingen vil du jobbe i våre høyspenningslaboratorier. Du vil gjennomføre forsøk og tester, og gjennom dette utvikle framtidens elkraftkomponenter. Sammen med andre forskere vil du være involvert i kreativ design av forsøksoppsett for å løse nye utfordringer.

Noen eksempler på arbeidsoppgaver som tilligger stillingen er:

  • Gjennomføring av testing av nye kabeldesign for norske og internasjonale kunder
  • Design og bygging av laboratorieoppsett, og gjennomføring av tester på nye elektrotekniske komponenter
  • Utvikling og drift av våre høyspenningslaboratorier

Vi søker en kreativ, løsningsorientert og lærevillig ingeniør eller sivilingeniør med bakgrunn innen høyspenningsteknikk. Erfaring fra tilsvarende laboratorievirksomhet er ønskelig, men ikke nødvendig. Vi legger videre vekt på allsidig praktisk gjennomføringsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt stor evne til å tilegne seg ny kompetanse og løse nye problemstillinger.?

Stillingen er i hovedsak rettet mot SINTEF Energis høyspenningslaboratorier på Gløshaugen og på nye SINTEF Energy Lab, men vil også støtte vår generelle eksperimentelle FoU-aktivitet.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Om arbeidsgiveren

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.