Stillingsannonse:

SINTEF Energi søker Forskere innen utvikling av fremtidens kraftsystem

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim

Spørsmål om stillingen:

Oddbjørn Gjerde, Forskningsleder

Telefon: 997 30 027

E-post: [email protected]

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi utvikler metoder og modeller for effektiv planlegging og drift av det cyber-fysiske elektriske energisystemet. Fremtidens kraftsystem må håndtere større variasjon i effekt- og energiflyt, nye smarte komponenter og teknologier, samtidig som samfunnets krav til en sikker strømforsyning øker. I dette ligger utfordringer knyttet til både å utnytte levetiden for eksisterende infrastruktur og videreutvikle systemet på en optimal måte.

Vi har tett samarbeid med NTNU og jobber med spennende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vårt fagmiljø er sentralt i to store forskningssentre for miljøvennlig energi (HydroCen og CINELDI) der vi blant annet jobber med fremtidens vannkraftproduksjon og intelligente distribusjonsnett.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med utvikling av nye metoder og modeller for pålitelighets- og levetidsanalyser for komponenter og systemer. Vi trenger også nye ansatte med kompetanse innen teknisk-økonomisk analyse av investeringer og reinvesteringer i fremtidens kraftsystem (for distribusjonsnett, transmisjonsnett, vannkraft- og vindkraftproduksjon).

Kunnskap om kraftsystemet og ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder er ønskelig:

 • Teknisk-økonomisk analyse og optimering
 • Risiko- og RAMS-analyser
 • Restlevetid- og sviktmodellering
 • Kost-nytte analyser
 • Overvåking og -estimering av teknisk tilstand til komponenter i kraftsystemet
 • Dataanalyse og modellering (data science)
 • Programmering av modeller og algoritmer (Matlab, Python etc.).

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid