Stillingsannonse:

Foto: SINTEF Energi
Foto: SINTEF Energi

SINTEF Energi søker forsker innen energisystemanalyse og modellering

Mer info:

Søknadsfrist: 15.01.2020

Arbeidssted: Trondheim


Spørsmål om stillingenChristian Andre Andresen, Forskningsleder

E-post: [email protected]

Telefon: 957 79 331

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse og data science. Vi utvikler og anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen utvikling, analyse og anvendelse av komplekse energisystemmodeller. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av stordatametoder og maskinlæring.

Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgradsnivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk, fysikk eller økonomi. Grunnet stort tilfang av prosjekter søkes det potensielt etter flere personer med ulik bakgrunn, kompetanse og fartstid. Det er en fordel med noen års forskningserfaring, men dette er ingen forutsetning for ansettelse. Vi søker personer som kan bringe viten og vilje til vårt team innen et eller flere av følgende områder:

 • Modellering og analyse av kraft- og energisystemer generelt
 • Analyse innen vannkraftdominerte systemer spesielt
 • Anvendelse av maskinlæringsalgoritmer og stor-datateknikker på komplekse datasett
 • Økonomisk analyse av energirelaterte problemstillinger
 • Kjennskap til nordiske/europeiske modeller for kraft- og energianalyse
 • Even og vilje til å aktivt delta i utvikling av teamets strategi og prosjektportefølje

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Det er forventet at faglagets medlemmer til en stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid