STILLINGSANNONSE:

SINTEF Energi søker Forsker innen energisystemanalyse og modellering

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Mer info:

Kontaktinformasjon:
Christian Andre Andresen, Forskningsleder

Telefon: 957 79 331

Søknadsfrist: 31.08.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: SINTEF Energi
Arbeidssted: Trondheim

Stillingstittel: Forsker innenenergisystemanalyse og modellering
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Avdeling Energisystemer forsker på kraft-, energisystemanalyse og data science. Vi utvikler og anvender modeller innen energisystemer og markeds- og vannkraftoptimering, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker kandidater som styrker oss innen utvikling, analyse og anvendelse av komplekse energisystemmodeller. Dette gjøres i økende grad gjennom anvendelse av stordatametoder og maskinlæring.

Avdeling Energisystemer arbeider både innen kraftsystem og energisystemer med flere energibærere. Vi søker forskere på mastergrads- eller doktorgradsnivå med relevant bakgrunn innen elkraft, energi og miljø, industriell økonomi, data science, kybernetikk, matematikk eller fysikk.

Det er en fordel med noen års fartstid etter studiet, men dette er ingen forutsetning for ansettelse. Sterke analytiske evner kombinert med god forståelse for komplekse systemer og erfaring innen anvendelse av maskinlæringsalgoritmer vil være en stor fordel. Erfaring, interesse og vilje til å bidra til å utvikle faglagets strategi og prosjektportefølje er også sterkt ønsket.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Det er forventet at faglagets medlemmer til en stor grad klarer å være selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid i mange av våre prosjekter.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Om arbeidsgiveren

SINTEF Energy Research delivers research-based systems and services that generate value for our clients, both in Norway and worldwide. SINTEF Energy Research is part of the SINTEF Group, which is one of Europe's largest independent research centres. SINTEF is an independent and non-commercial organisation.SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.