Stillingsannonse:

Foto: SINTEF Energi
Foto: SINTEF Energi

SINTEF Energi, Avdeling Energisystemer søker forskere for utvikling av fremtidens kraftnett

Vil du bidra til å utvikle fremtidens energiløsninger i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

I SINTEF Energi utvikler vi framtidens bærekraftige energisystem. En viktig del av det er et distribusjonsnett som kan møte framtidens utfordringer og muliggjøre det grønne skiftet. Vi utvikler metoder og verktøy for nettintegrasjon av blant annet solenergi, batteri og elektrisk transport. Andre viktige tema er forbrukerfleksibilitet og drift og planlegging av distribusjonsnettet. Vi har stor aktivitet innen demonstrasjon av nye metoder og teknologier, både i laboratorium og i pilotprosjekt.

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Henning Taxt, Forskningsleder
E-post: [email protected]

Telefon: 97753048

Søknadsfrist:15.08.2020

Arbeidssted: Trondheim

Søk her

Nettside

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi søker dyktige og engasjerte fagfolk med elkraftbakgrunn eller annen relevant bakgrunn for fremtidens kraftnett. Vår forskningsaktivitet omfatter:

  • Prediksjon, modellering og analyse av elektrisk last, produksjon og fleksibilitet, inkludert nye teknologier og utviklingstrekk som produksjon fra solceller, batterier, ladeinfrastruktur for elektrisk transport og lokal samordning gjennom lokale fleksibilitetsmarked, energisamfunn og mikronett.
  • Bruk av lastflytanalyse, og videreutvikling av metoder for nettanalyse, inkludert probabilistisk og dynamisk analyse, og bruk av maskinlæring i løsning av komplekse problem
  • Utvikling og anvendelse av ny teknologi i drift av distribusjonsnett, inkludert ny kommunikasjons- og måleinfrastruktur, automatisering og utnyttelse av fleksible ressurser og spenningsregulering.

Vi søker primært kandidater med doktorgrad, men gode kandidater med mastergrad/sivilingeniør i elkraft eller andre relevante fag – og interesse for doktorgradsstudier – oppfordres også til å søke. Kjennskap til norsk nettbransje og norskkunnskaper er en fordel.

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt.

Vi tilbyr:

  • Gode utviklingsmuligheter
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Fleksibel arbeidstid

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Kandidater vurderes fortløpende og vi oppfordrer til å søke tidlig.