Stillingsannonse:

Ringerikskraft søker CFO

Energikonsern i vekst, med mål om å skape varige og bærekraftige verdier.

Mer info:

Stillingstittel: CFO
Sted: Hønefoss
Frist: Snarest

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi v/Magne Amundsen eller Christian Høie Lie.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase.

Magne Amundsen, Partner
E-post: [email protected]
Telefon: +47 916 56 101

Christian Høie Lie, Rådgiver analyse og research
E-post: [email protected]
Telefon: +47 984 84 870

Søk her

Ringerikskraft har hatt en kraftig vekst de siste årene og har ambisiøse strategier for videre utvikling og lønnsom vekst. Konsernet har våget å satse og har i dag en unik bredde som skal videreforedles og -utvikles, slik at selskapet sikrer en solid posisjon i energibransjen også i fremtiden.

Vi søker nå en strategisk og forretningsorientert CFO som vil få ansvaret for å samordne, lede og utvikle finans- og økonomifunksjonen i Ringerikskraft. På grunn av kraftig vekst i selskapet har denne funksjonen fått økt omfang og kompleksitet. Du vil være en sentral sparringspartner for ny konsernsjef i forbindelse med både effektiv drift og videre organisk og uorganisk vekst. Stillingen rapporterer til konsernsjef, inngår i konsernledelsen og har en sentral rolle i rapportering til styre og eiere.

Vi søker deg med høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, og flere års ledererfaring innen økonomi og finans fra større virksomheter, gjerne på konsernnivå. For å lykkes i rollen må du være samlende, strategisk, analytisk sterk og forretningsorientert.

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft er et stort energikonsern med en omsetning på ca. 1,2 mrd. NOK og mer enn 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskaper. Konsernet har hovedkontor på Hønefoss i Ringerike kommune, og hovedmarkedsområde på Østlandet, men med nasjonale satsinger innenfor marked- og entreprenørvirksomhet. Konsernets virksomhetsområder er produksjon og distribusjon av strøm, entreprenørvirksomhet, salg av strøm, ladeløsninger for elbil og smarthusteknologi, varmesalg fra lokale nærvarmeanlegg og varmepumper. www.ringerikskraft.no