Stillingsannonse - enerWE Partner

NTNU: Tematisk og Strategisk satsingsområde energi (TSO Energi) søker Seniorrådgiver kommunikasjon

Søknadsfrist: 24.02.2020

Om stillingen

Mer info

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingstittel: Seniorrådgiver kommunikasjon

Frist: 24.02.2020

Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for NTNU Energi Johan E. Hustad, e-post: [email protected]

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: IV-61/20

Tematisk og Strategisk satsingsområde energi (TSO Energi) søker en erfaren kommunikator til fast stilling, og som kjenner NTNU og NTNUs nærmeste samarbeidspartnere godt.

Det vil være en fordel om du har jobbet med samfunnskontakt i Norge. TSO Energi jobber mye med å bringe kunnskap ut til næringsliv og beslutningstakere, ofte i tett sammen med SINTEF. Erfaring fra slikt arbeid (eksempelvis høringsprosesser, Arendalsuka o.l) er ønskelig.

I tiden fremover vil TSO Energi satse tungt på å øke innsatsen inn mot Europa, og bidra til å utløse nye forskningsprosjekt under Horizon Europe. Erfaring med policy/kommunikasjonsarbeid mot EU/Brussel, impact-arbeid og kommunikasjonsstøtte i slike prosesser er ønskelig.

TSO Energi jobber også med å utløse mer innovasjon fra energiforskningen. Det er en fordel om du kjenner til NTNUs innovasjons-økosystem, og har noe kjennskap til innovasjonsarbeid og kommunikasjons-støtte i slike prosesser.

I tillegg har NTNU Energi flere kanaler som trenger kyndig forvaltning og videreutvikling; Facebook, Instagram, Twitter, blogg.

NTNU Energi har et nettverk av kommunikatorer på NTNU å spille på og samarbeide med. Det forventes at dette nettverket benyttes og videreutvikles. Utvikling av tekst og presentasjoner i samarbeid med teamet i NTNU Energi er en del av jobben.

Du rapporterer til direktør for TSO Energi.

Se https://www.ntnu.no/energi

Arbeidsoppgaver

 • bistå med utforming av budskap til aktuelle kronikker, blogg, facebook, twitter
 • ansvar for videreutvikling av NTNU Energi's webside
 • videreutvikling av samarbeid med energibransjens digitale kanal (enerWE) og Klimastiftelsen
 • samarbeid med SINTEF på samfunnskontakt innen energiområdet
 • delta i utviklingen av tverrfaglige team på energiområdet
 • videreutvikle nettverk inn mot politiske myndigheter, næringsliv og samfunn for øvrig

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på minimum masternivå. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spisskompetanse på høyt nivå for stillingen funksjoner
 • kunne dokumentere forskningspolitisk orientering
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til NTNUs innovasjons-økosystem
 • kjenner NTNU og NTNUs nærmeste samarbeidspartnere

Personlige egenskaper

 • du jobber godt både selvstendig og i team
 • du er en god kommunikator
 • du driver og gjennomfører prosesser
 • du evner å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • du er en nettverksbygger som skaper tillit
 • du er strukturert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som seniorrådgiver kode 1364 har konkurransedyktige betingelser avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.