Stillingsannonse - enerWE Partner

NTNU - Institutt for energi- og prosessteknikk søker senterkoordinator ved HydroCen

Søknadsfrist: 10.08.2020.

Om stillingen

Mer info

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stillingstittel: Senterkoordinator ved HydroCen

Frist: 10.08.2020

Ansettelsesform: Fast

Sektor: Offentlig

Sted: Kolbjørn Hejes vei 1B, 7491 Trondheim

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med senterleder Liv Randi Hultgreen, e-post [email protected] Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Guro Hoel Sjøberg, e-post: [email protected]

Søk her!

Ved forskningssenteret HydroCen, som organisatorisk ligger under Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT) (http://www.ntnu.no/ept) ved NTNU, er det ledig en fast stilling som senterkoordinator med finansiering for 4 år.

HydroCen er en del av Forskningsrådets FME-ordning, Forskningssentre for miljøvennlig energi, som skal bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom langsiktig forskning i internasjonal toppklasse. Gjennom sin forskningsinnsats skal HydroCen bidra til å opprettholde og styrke Norges posisjon somen ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har over 60 nasjonale og internasjonale partnere (https://www.ntnu.no/web/hydrocen/partnere) fra forskning, industri og forvaltning, og jobbersvært tverrfaglig innenfor fire definerte områder: vannkraftkonstruksjoner, turbin og generatorer, marked og tjenester og miljødesign.

Arbeidsoppgaver

Du blir en sentral nøkkelperson i HydroCen, som nærmeste støttespiller og bidragsyter til senterledelsen i det daglige virket. Du skal blant annet:

 • ha oversikt over senterets satsinger og være tilrettelegger for at aktiviteter gjennomføres
 • ha tett dialog med senterleder og godt samarbeid med senterets og instituttets øvrige ansatte
 • koordinere oppgaver og følge opp prosjektledere, forskere og stipendiater som deltar i senteret
 • støtte faglig rapportering til Norges Forskningsråd (NFR)
 • ha løpende kontakt med samarbeidspartnerne i senteret
 • sørge for, i samarbeid med senterleder og ledergruppen, å forberede saksunderlag til ledermøter og styremøter, samt støtte oppfølging av vedtak
 • sammenfatte og bearbeide faglige rapporter og andre omfattende dokumenter
 • planlegge og koordinere møter, seminarer og arrangementer i regi av senteret

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innenfor relevant område, som for eksempel administrasjon, prosjektledelse, økonomi eller organisasjon. Bachelorgrad kombinert med lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i økonomisk styring
 • erfaring med prosjektledelse
 • god kjennskap til og erfaring med Microsoft Office; spesielt Excel og bruk tabeller og figurer
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til og erfaring med prosjektrapportering i ulike formater, både kvalitativt og kvantitativt
 • kjennskap til Norges Forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
 • erfaring fra forskningssektoren generelt og energisektoren spesielt

Personlige egenskaper

 • evne til å være effektiv, strukturert og systematisk
 • evne til å ta initiativ, være proaktiv og jobbe selvstendig og analytisk
 • må til tider tåle høyt arbeidspress
 • gode samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-150/20.