Stillingsannonse:

Norsk Fjernvarme søker Næringspolitisk rådgiver

Vil du være med og forme en av fremtidens energiløsninger?

Norsk Fjernvarme søker næringspolitisk rådgiver i fast stilling

Mer info:

Kontaktinformasjon:
Trygve Mellvang Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme
Telefon: 95866933
E-post: [email protected]

Søknadsfrist: 15.09.2021

Søk her


Facebook-gruppe for ledige stillinger

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon basert i Oslo med 120 medlemsbedrifter. Vårt mål er å synliggjøre fjernvarme og fjernkjøling både som klimatiltak og som en smart energiløsning for næringslivet, i offentlig sektor og for folk flest.

Fjernvarme- og kjøling er vannbåren urban energi, som bidrar til mer fornybar energi og effekt i byer og tettsteder. Vår næring sørger for gjenbruk av energi, fleksibel energibruk, bedre forsyningssikkerhet og utslippskutt. Fjernvarme er en del av den sirkulære økonomien, samtidig som den avlaster kraftnettet og frigjør effekt til elektrifiseringen av Norge.

Fjernvarmebransjen er i rask utvikling; den tester ut nye teknologiske løsninger og faser inn flere nye energikilder i sine systemer. Bransjen har bred politisk oppslutning og stor overvekt av fornøyde kunder, men er også i en konkurransesituasjon som tidvis kan gi omdømmeutfordringer. Som del av energiforsyningen er vi regulert av et omfattende regelverk, og derfor er det viktig med forutsigbare rammebetingelser.

Vi søker en engasjert person, som sammen med daglig leder kan være med å synliggjøre bransjens bidrag overfor politiske myndigheter, energi- og klimapolitiske møteplasser, samt ovenfor forbrukere og opinion.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Erfaring fra omdømmebygging og samfunnskontakt
 • Kjennskap til politiske prosesser og gjerne erfaring fra energi- og klimapolitikken
 • Gode samarbeidsevner, initiativ og evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag
 • Gode forutsetninger for å bygge nettverk inn mot politiske partier, miljø- og klimaorganisasjoner, næringsorganisasjoner og norske fagmyndigheter

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver fra første dag
 • Varierte arbeidsoppgaver, stor grad av handlefrihet og rom for mye kreativitet.
 • En effektiv og uformell organisasjon med kort vei fra beslutning til handling
 • Gode muligheter for faglig utvikling, spesielt innen energi/klima, debatteknikk og politikk.
 • Sentralt arbeidssted i et stort arbeidsmiljø som gir gode forutsetninger for allianser med energibransjen og næringslivet forøvrig.
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn og gode betingelser.

Vi holder til i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, på Majorstua i Oslo, samlokalisert med Energi Norge.For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg (95 866 933), eller styreleder Irene Vik (901 21 052).