Stillingsannonse:

Nordkraft søker Forretningsutvikler Powered land

Søknadsfrist: 29. november.

Mer info:

Arbeidssted: Narvik eller Harstad

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Jon Ingebrigtsen, prosjektdirektør: tlf. 977 22 521 [email protected]

Hanne Toftaker, HR: tlf. 959 93 037 [email protected]

Søknadsfrist: 29. november 2021

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes via JobbNorge:

Søk her

Det er stor interesse for å etablere kraftkrevende næring i Narvik-regionen. Sammen med Aker Horizons er Nordkraft godt i gang med jobben for å etablere en batterifabrikk. I tillegg er det varslet flere større industrietableringer hvor Nordkraft vil spille en sentral rolle. Vårt konsept Powered Land er basert på å utvikle områder og legge til rette for etableringer innenfor det grønne skiftet og kraftkrevende industri. Dette innebærer at vi gjør områdene klar for kraftkrevende industri som hydrogen- og ammoniakk-produksjon, datasenter og batterifabrikk.

Du vil bli en del av Powered Land-teamet som består av syv ansatte fra ulike deler i konsernet, hvor vi utnytter kompetansen på tvers. Juridisk vil du bli ansatt i Nordkraft Prosjekt som er et tverrfaglig ingeniørmiljø med 15 ansatte som jobber med utvikling, prosjektering og utbygging av prosjekter innen fornybar energi og det grønne skiftet.

Dine arbeidsoppgaver vil være varierte og avhengig av din profil og kompetanse. Utvikling av aktuelle industriområder, forretnings- og strategiarbeid, analyser og kalkyler, aktørkontakt og forhandlinger, avtaleverk, samt markeds- og kommunikasjonsarbeid er ting som kan bli en del av din hverdag. Vi søker derfor en ambisiøs og engasjert person som ønsker å ta del i dette spennende arbeidet.

Faglig profil:

  • Høyere utdanning innen teknologiske, juridiske eller økonomiske fag
  • Vi søker etter motiverte personer med et solid faglig fundament som er fleksible og resultatorienterte. Om du er nyutdannet eller noe erfaren spiller mindre rolle så lenge du er motivert og tror at dette passer for deg.

Det har aldri vært større interesse rundt aksen Harstad-Narvik. Bli med på laget nå – og få en ekspressvei til toppen av nordnorsk næringsliv: nordkraft.no/karriere