Stillingsannonse:

Lundin Norway søker Senior Subsea Ingeniør – IMR ansvarlig drift

Lundin Norway behøver flere flinke folk til driftsavdelingen.

Mer info:

Søknadsfrist: 29.02.2020


Arbeidsgiver: Lundin Norway AS

Stillingstittel: Senior Subsea Ingeniør – IMR ansvarlig drift

Ansettelsesform: Fast

Søk her:

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Instagram for ledige stillinger

Nå har vi ledig stilling som Senior Subsea Ingeniør med ansvar for IMR "inspection, maintenance and repair" og MOU "manned underwater operation" for våre nye Subsea felt og nåværende Subsea installasjoner.

Driftsavdelingen i Lundin Norway har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore. Som senior Subsea-Ingeniør rapporterer du i teknisk linje i drift. Teknisk avdeling har varierte arbeidsoppgaver og ansvarsområder relatert til bl.a. Edvard Grieg, Brynhild, Solveig og Rolvsnes.

Evne til å jobbe kryssdisiplinært samt ta ansvar for progresjon og ferdigstilling av oppgaver er sentralt for å lykkes. Stillingen er viktig i utformingen av "Fremtidens vedlikeholds- og driftskonsept".

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Ansvarlig for daglig oppfølgning av avdelingens Subsea aktiviteter innenfor områdene inspeksjon, vedlikehold og reparasjon.
 • Teknisk ansvarlig for selskapets Subsea produksjonssystemer og infrastruktur
 • Koordinere alle tekniske aspekter ved mobilisering, gjennomføring, demobilisering og rapportering av offshore kampanjer
 • Som Lundin’s representant om bord på IMR-fartøyet sikre at operasjonene blir gjennomført ihht. selskapet krav.
 • Koordinere inntak av IMR-fartøyer med kontrakts avdeling og Marine Supervisor
 • Gjennomgang av analyse og risikovurderinger, samt validering av tilstandsinformasjon. Avviksbehandling, håndtering og hendelser
 • Sikre arbeidsprosesser og arbeidsmetoder, og at disse er dokumentert i vårt styringssystem med gode prosedyrer og retningslinjer
 • Kontraktsansvarlig for aktuelle serviceavtaler
 • Sikre konsistent og god dokumentasjon i alle leveranser
 • Vurdere og anbefale MUO som undervannsintervensjonsmetode der det er aktuelt
 • Etablere og vedlikeholde styringsdokumentasjon for MUO
 • Sørg for sikker planlegging, rapportering og oppfølging av MUO-kampanjer
 • Bistå i planlegging, verifisering og / eller godkjenning av MUO
 • Delta i bransjeforeninger og nettverk relatert til MUO etter behov av Lundin Norway AS

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på Master-nivå
 • Minimum 10 års erfaring fra petroleumsindustrien og norsk kontinentalsokkel
 • Teknisk bakgrunn med teknisk forståelse av Subsea systemer og design
 • Offshore erfaring med installasjon og IMR av subsea systemer
 • Erfaring som Selskapsrepresentant om bord på IMR-fartøyer
 • Erfaring med ROV operasjon relatert til IMR "inspection, maintenance and repair"
 • Gode samarbeidsevner i et kryssdisiplinært fagmiljø
 • Systematisk og nøyaktig
 • Visjonær og proaktiv ift. å etablere løsninger og prosesser for disiplinen
 • Evne til å arbeide selvstendige, effektivt og forholde seg til korte tidsfrister
 • Kompetanse og kunnskap om relevante MUO-forskrifter, standarder og retningslinjer for norsk sokkel
 • Generell kunnskap om dykkerindustrien i Nordsjøen inkl. sentrale interessenter og entreprenører / leverandører
 • Kunnskap om kompetanse, kapasitet og ressurskrav som er nødvendige for å planlegge og utføre sikker og robust MUO i Norge

Aktuell kandidat vil få spennende oppgaver i et selskap med meget høy aktivitet, og med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.