STILLINGSANNONSE:

Foto: Kraftriket
Foto: Kraftriket

Kraftriket søker Direktør

Vil du være med å videreutvikle et selskap i vekst?

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Jan Egil Myhre, Rekrutterer
[email protected]
+4790892522

Bjarne Gundersen, Rekrutterer
[email protected]
+4791827968

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: Kraftriket AS
Arbeidssted: Hvervenmoveien 33, 3611 Hønefoss

Stillingstittel: Direktør
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Ny direktør skal videreutvikle strategier og forretningsmodeller, sørge for innovasjon og følge opp teknologiske muligheter, samt sikre at Kraftriket har ansatte med riktig kompetanse. Det forventes at du er synlig i organisasjonen og er en leder som de ansatte kan komme til med forslag til forbedringer og utvikling. Åpen og tillitsfull dialog med de ansatte og styret er viktige faktorer for å lykkes i stillingen.

Du må kunne identifisere seg med våre verdier: Ekte, uformell, til å stole på og opptatt av fellesskap og samarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle selskapet, som vil være lokalisert på flere steder geografisk
 • Lede selskapets strategi- og forretningsutvikling i tett samarbeid med styret
 • Lede utviklingen av selskapets forretningsprosesser og systemer
 • Avdekke, igangsette og fullføre digitaliseringsprosesser som vil forbedre driften
 • Delta i oppkjøpsprosesser
 • Være en sterk bidragsyter til videreutvikling av organisasjonen for økt salg, større markedsandeler og økt effektivitet
 • Bidra positivt til god dialog og åpenhet internt, mot ansatte og eget styre

Bakgrunn/erfaring

 • Solid ledererfaring
 • Relevant erfaring fra større virksomheter, helst fra konkurranseutsatt bransje
 • Erfaring med strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring med oppkjøpsprosesser
 • Erfaring med digitaliseringsprosesser
 • Erfaring fra utvikling av salgsorganisasjoner
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning
 • Engelskkunnskaper basis

Du er en sterk relasjonsbygger med god forretningssans og salgsorientering. Synlighet og tilstedeværelse i organisasjonen er viktig. Du kommuniserer godt på alle nivåer, er løsningsorientert og gjennomføringssterk, med gode samarbeidsevner. Du skal bringe vårt selskap inn i fremtiden, noe som stiller krav til strategiske evner og nytenkning. Vi har et positivt og uformelt arbeidsmiljø hvor trivsel på arbeidsplassen settes høyt, og vår forventing er at du bidrar til det.

Vi forutsetter at du har relevant høyere utdannelse. Erfaring fra kraftbransjen er en fordel, men ingen forutsetning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
 • Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted vil være Hønefoss, samt øvrige steder hvor selskapet er lokalisert. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Dette blir en spennende reise - tar du utfordringen? Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om Kraftriket

Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Ringerikskraft og Valdres Energiverk, og i 2019 ble Midtkraft en del av selskapet. Kraftriket er et felles strømselskap med avdelinger på Hønefoss, Fagernes og Vikersund, har 17 ansatte og nær 40.000 strømkunder. Selskapet er for tiden involvert i flere strukturelle prosesser. Kraftriket har en vekststrategi med mål om mer enn 100.000 kunder innen 2020 gjennom samarbeidsløsninger og oppkjøp med lokal tilstedeværelse.

Kraftriket skal ta en tydelig, nasjonal posisjon som leverandør av strøm og tilhørende produkter basert på en grunntanke om at kraften lokalt skaper styrke nasjonalt. Vekst skal, utover organisk vekst, sikres gjennom nye eierpartnere med solid lokal forankring og sterk, lokal merkevare. Teknologi, kompetanse og stordriftsfordeler skal gi merverdi for kunder, aksjonærer og ansatte.

Kraftriket skal være en innovativ bedrift som tilbyr de beste løsningene og produktene til sine kunder. I tillegg skal kundene få rask og profesjonell hjelp hos vårt kundesenter, og våre medarbeidere skal være faglig dyktige og serviceorienterte. Selskapet skal tilby markedet produkter til riktige priser, og vi skal være til å stole på.

Om Habberstad

Habberstad AS er et Oslo-basert rekrutterings- og rådgivningsselskap. Vår ambisjon er å være Norges ledende fagmiljø innenfor lederrekruttering. Habberstads rekrutteringstjeneste finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Vi tar den tyngste delen av arbeidet, og finner de best egnede kandidater til å fylle stillingen.

Du får anledning til å konsentrere deg om valg blant velkvalifiserte kandidater.Habberstad er også et rådgivningsselskap som hjelper deg til å lykkes med digitale endringsprosesser.

Vår kompetanse innen IT-rådgivning gir oss en god forståelse av behov og krav som stilles til ledere som skal navigere i en verden som endres raskt ved innføring av ny teknologi og digitalisering.