Stillingsannonse:

KAEFER Energy søker Planlegger og Ingeniører innen ISO-fag

KAEFER Energy er del av KAEFER Group, et av Europas største entreprenørselskaper. Konsernet omsetter for ca. 1,7 milliarder Euro og sysselsetter 28 000 ansatte over hele verden. KAEFER Energy er en ledende leverandør til olje- og gassindustrien i Norge.

Bedriften sysselsetter rundt 1600 ansatte innen ISO-fagene (Isolering, Stillas, Overflate), Innredning, HVAC , Tilkomstteknikk og Engineering. KAEFER Energy har en omsetning på rundt 1,5 milliarder, og har store utbyggings-, vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, både on- og offshore.

Vi gjennomfører for tiden prosjekter på installasjoner som blant annet: Troll, Åsgard, Kristin, Statfjord B, Valhall, Ula, Skarv, Alvheim, Ivar Aasen og Martin Linge Hook UP. På land har vi store pågående vedlikeholdsprosjekter på Kårstø og Mongstad.

Mer info:

KAEFER Energy Logo

Kontaktinformasjon:

Elias Granados

Mobil: 48 99 55 57

E-post: [email protected]

Øystein Lea

[email protected]


Anne Brakstad

[email protected]

Søknadsfrist: Fortløpende

Om stillingen:
Arbeidsgiver: KAEFER Energy

Stillingstittel: Planlegger
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Facebookgruppe for ledige stillinger

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter nye medarbeidere inne følgende:

PLANLEGGER:

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

 • Etablere, vedlikeholde og følge opp tilbuds- og prosjektplaner
 • Utvikle, innhente, systematisere, sammenstille og analysere plan-og fremdriftsdata
 • Rapportere, internt og eksternt
 • Utarbeide planer og rapporter iht. bedriften sine retningslinjer.
 • Gi råd angående planleggingsfilosofi og styringsmuligheter.
 • Utføre og være pådriver ifm forskjellige planleggingsarbeid for prosjekter.
 • Samarbeide med leverandører angående plan- og jobbsettingsverktøy for problemløsing.
 • Være en aktiv støttefunksjon til prosjektledelsen
 • Bistå andre avdelinger i KAEFER Energy med planarbeid ved behov.
 • Bidra i utvikling og standardisering av fagområdet på tvers av prosjektporteføljen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdannet ingeniør (bachelor-nivå)
 • 2-5 års erfaring innen fagområdet (Baseline, Live, Current Plan)
 • God kjennskap til Safran Project, Primavera Planning P6 eller lignende
 • Kjennskap / erfaring fra industrivirksomhet, helst olje og gassrelatert
 • Kjennskap til fastprisarbeid / normrapportering
 • Gode Excel-egenskaper (pivoter, valideringsformler, MAKRO, osv.)
 • Gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Ønskede egenskaper for stillingen:

 • Analytiske evner og teknisk forståelse
 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig, lojal, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert, evne til å se og tenke helhetlig, og kunne gi råd til medarbeidere
 • Kvalitetsbevisst og kundeorientert

—-

KAEFER Energy søker også ingeniører innen ISO-fag

Arbeidsoppgaver er primært jobbsetting og prosjektoppfølging innen isolering, stillas og overflate.

 • Kandidatene må ha god kunnskap innen sin disiplin og beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig, da jobbpakker blir skrevet på begge språk.
 • Kjennskap til relevante Norsok-standarder og andre spesifikasjoner som benyttes innen offshore- prosjekter i Norge.
 • Erfaring i forhold til metodebeskrivelser, estimering i henhold til normer, etablering av MTO og god tegningsforståelse.
 • Kandidatene bør ha minimum bachelor ingeniørutdannelse alternativt fagbrev og relevant yrkeserfaring.

Mobilisering er fortrinnsvis i Stavanger.