Stillingsannonse:

KAEFER Energy søker Operativ fagansvarlig Industrimaling

I KAEFER Energy ønsker vi å forbedre oss ytterligere innenfor faglig oppfølging, og søker derfor etter operativ fagansvarlig innenfor industrimalerfaget.

Operativ fagansvarlig vil ha følgende hovedansvarsområder innenfor sitt fag:

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om stillingen kan sendes til [email protected]

Søknadsfrist: 31. Desember 2019

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

 • Faglig støtte til utførende personell
 • Støtte i forbindelse med tilbud og prosjekt-gjennomføring
 • Erfaringsoverføring og gjennomgang av beste praksis
 • Fagprosedyrer
 • Fagkompendium for opplæring

Prosjektstøtte: Operativ fagansvarlig skal være et bindeledd mellom prosjekt og basisorganisasjonene, og skal i den sammenheng både drive oppsøkende virksomhet, samt være tilgjengelig for faglige henvendelser fra prosjekt og ansatte.

Rollen innebærer å være en synlig støttespiller til prosjektene, gi råd om metodevalg, materialer, forbedring/ effektivisering, HMS og kvalitet.

Videre skal man sammen med prosjekt identifisere talenter, og gi anbefalinger om hvordan deres fremtidige utvikling skal ivaretas.

Erfaringsoverføring og beste praksis: Operativ fagansvarlig skal innhente erfaringer fra prosjektene, evaluere og vurdere disse, for å utarbeide forslag til forbedringer og utarbeide fremtidig beste praksis.

Videre skal produktivitetstall innhentes og evalueres, slik at det til enhver tid foreligger oppdaterte og lett tilgjengelige normer for tilbudsavdelingen.

Operativ fagansvarlig skal bistå tilbudsavdelingen med bakgrunnsinformasjon, delta i valg av foretrukket metode for arbeidsutførelsen, samt gi input etter behov.

Fagprosedyrer: Operativ fagansvarlig er ansvarlig for at bedriftens fagprosedyrer til enhver tid er oppdatert i henhold til regelverk, spesifikasjoner og beste praksis.

Fagkompendium for opplæring: Bedriften utfører kontinuerlig opplæring av ansatte. Utover standard krav til kompetanse innenfor hvert fag er det viktig at opplæringen som gis blir spisset mot det arbeidet og de utfordringene som skal løses i det daglige arbeidet ute i prosjektene.

Operativ fagansvarlig vil være ansvarlig for opplæringsmaterialet som knyttes til det relevante fagfeltet, og ved behov også delta i selve opplæringen.

Forventet kompetanse, erfaring og personlige egenskaper

 • Fagbrev innenfor industrimalerfaget
 • FROSIO
 • God teknisk og praktisk forståelse for faget
 • Dokumentert ledererfaring
 • Relevant prosjekterfaring
 • Erfaring som instruktør og veileder
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig

Annen informasjon

Rollen som operativ fagansvarlig vil bli lagt inn under HR avdelingen, og vil rapportere til HR Direktør.

Det vil i tillegg til ovennevnte kommunikasjon med andre, også innebære et tett samarbeid med ingeniørene for den relevante disiplinen.

Det må påregnes utstrakt reisevirksomhet både offshore og på land. Når man ikke reiser vil arbeidstedet være ved hovedkontoret, så bosted i Stavanger vil være en forutsetning.