Stillingsannonse:

KAEFER Energy søker HMSK og Risikoleder

Som HMSK-& Risikoleder for rammekontrakten KAEFER Energy har med Equinor (offshore prosjekter) er man ansvarlig for HMSK & R- støtten i prosjektet, og skal følge opp at linjeledelsen iverksetter og vedlikeholder tilstrekkelig og riktige HMSK- & R- tiltak i alle deler av prosjektorganisasjonen.

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Rasmus Danielsen Fjørtoft
Tlf 93209209.

Søknadsfrist: Utgått

Oppstart: Snarest

Om stillingen:
Arbeidsgiver: KAEFER Energy

Arbeidssted: Stavanger eller Bergen

Stillingstittel: HMSK og Risikoleder
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100%

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Stillingen er en 100 % fast stilling, lokalisert i Stavanger eller Bergen (avhengig av rett kandidat).

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Etablere og følge opp prosjektspesifikt HMSK- & R-program for prosjektet
 • Motivere og støtte linjeledelse, prosjektpersonell og utførende personell i HMSK & R-relatert arbeid
 • Presentere HMSK & R-relaterte emner i interne møter og kundemøter
 • Utarbeide relevante rapporter, statistikk, og annen dokumentasjon knyttet til HMSK & Risikostyring, inkludert ansvar for HMSK & R "input" i månedsrapport til kunde
 • Ansvarlig for å støtte arbeidet med risikostyring
 • Gjennomføre granskninger og årsaksanalyser og følge opp korrektive og preventive HMSK & R-tiltak
 • Følge opp at interne krav, samt kunde- og myndighetskrav blir etterlevet
 • Følge opp saker i rapporteringssystemet Input Process, utarbeide rekonstruksjoner, og andre rutinemessige oppgaver knyttet til HMSK & R
 • Ansvarlig for støtte innen innsøking og risikovurdering av kjemikalier
 • Ansvarlig for analyse og oppfølging av kvalitetsavvik, skader og HMSK & R-relaterte KPI'er
 • Tett samarbeid og «hand-on»- dialog med prosjektleder, ingeniører, formenn, verneombud og annet prosjektpersonell i HMSK & R-relaterte saker
 • Samarbeid med HMSK & R i basis i KAEFER Energy
 • Sporadiske offshore-besøk (4-5 per år, 2-3 dager) for veiledning og verifisering av HMSK & R-relaterte tema.
 • Dersom stillingen blir lokalisert i Stavanger: Tilstedeværelse i Bergen minst 2 ganger per måned, for å støtte prosjektmiljøet på Kokstad, delta i kundemøter etc.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Masterstudium med fag innen kvalitet og/eller HMS & Risikostyring
 • God kjennskap til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 og myndighetskrav
 • God IT-kompetanse, fortrinnsvis innen Office-pakken, Proarc, ECO online, Input Process, icore og PIMS
 • God kjennskap til ISO-fagene og relaterte HMSK&R-aspekter ved disse, samt erfaring med HMSK & R-arbeid mot offshore-kontrakter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Kjennskap til kvalitetsledelse prinsipper, metoder og arbeidsprosesser
 • Kjennskap til Lean-filosofi og -metoder, og kunne vise til tidligere gjennomførte forbedringer

Ønskede egenskaper for stillingen:

 • Positiv og løsningsorientert, evne til å motivere.
 • Kvalitetsbevisst og kundeorientert
 • Analytiske evner og teknisk forståelse
 • Gode sosiale evner og god serviceinnstilling
 • Strukturert og målbevisst
 • Selvstendig, lojal, «stå –på – humør», fleksibel og meget gode samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Fleksible arbeidsforhold
 • Varierte og interessante oppgaver
 • Faglig utvikling i et godt og trygt arbeidsmiljø
 • HMSK & R-miljø som holder høyt faglig nivå.
 • Et prosjekt med «velsmurt HMSK & R-maskineri» som kan vise til gode resultater innen HMS.