Stillingsannonse:

Foto: KAEFER Energy
Foto: KAEFER Energy

KAEFER Energy søker Business Intelligence Analyst

Vil du bli vår nye Business Intelligence Analyst? Nyutdannede er også interessante!

Vårt ultimate mål med digitalisering i KAEFER Energy er: "Vi skal la datamaskinene gjøre det de er gode på, slik at menneskene kan fokusere på det de er best på."

Datamaskiner er gode på rutinebaserte, absolutte og repeterende oppgaver. Oppgaver du kan si er "svart og hvitt".

Mennesker er best på å utføre oppgaver som har "gråsoner", som å analysere, evaluere, utvikle og innovere. Vi tror på å optimalisere disse forskjellene ved å sikte mot følgende forventning til datamaskinene:

“All relevant INFORMASJON er tilgjengelig med ETT TASTETRYKK”

For å oppnå dette vil vi kontinuerlig arbeide for å:

Mer info:

Arbeidsted: Stavanger eller Bergen

Søknadsfrist: 1.10.2021

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Ingrid Frøyland : [email protected]
Tlf: 909 36 332

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

 • Redusere antall tastetrykk
 • Redusere antall ganger man legger inn den samme informasjonen
 • Evaluere og vise hva som er den mest relevante informasjonen for brukerne

Det er spesielt for det sistnevnte punktet at denne stillingen blir veldig viktig. Informasjon er nøkkelen for å ta de beste avgjørelsene og finne de optimale løsningene. Vi skal derfor tilstrebe å gjøre relevant informasjon så lett tilgjengelig som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Uthenting og innlesing av data
 • Bygge datamodeller
 • Sette opp dashboards i Power BI
 • Tilgangsstyring for dashboards
 • Rådgivning
 • Dokumentasjon

Spesielt ansvar: Være en viktig bidragsyter til at relevant informasjon blir lett tilgjengelig i form av visuell fremstilling.

Kompetanse/Erfaring:

 • Høyere utdannelse (Bachelor/Master) innen IT eller Økonomi, men erfaring kan kompensere for dette
 • Kjennskap til Power BI, gjerne med 1-2 års erfaring
  • Det er en fordel om du også har kjennskap til PowerQuery M, Dataflow og Dataset
 • Det er også en fordel om du kan SQL og noe DAX, men lærevillighet betyr også mye.

Egenskaper:

 • Brenner for god visualisering
 • Lærevillig og fremoverlent
 • God til å lytte og sette seg inn i behovet til kunden (i dette tilfellet den interne kunden)

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Rapporterer til: Head of Digitalization