Stillingsannonse:

Hafslund Eco søker Konserndirektør Vannkraft

Søknadsfrist: 08.08.2021.

Hafslund Eco søker nå konserndirektør for sitt største forretningsområde: Vannkraft.

Mer info:

Sted: Vi har kontorer flere steder i landet og hovedkontor i Oslo. Arbeidssted for denne stillingen avtales nærmere.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker

Telefon: 917 29 682

E-post: [email protected]


Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter kan også kontaktes på tlf. 91138199.

Søknad og CV sendes snarest og senest 8. august.

Søk herFacebookgruppe for ledige stillinger

 • Arbeid med effektiv og sikker drift og videreutvikling av HMS-kulturen i selskapet
 • Bidra til den strategiske utviklingen av selskapet og gjennomføre vedtatte strategier og innovasjoner
 • Bygge en felles forbedringskultur som kjennetegnes av tydelige mål og prestasjons- og resultatorientering
 • Organisasjons- og lederutvikling gjennom blant annet teambygging og motivasjonsarbeid
 • Arbeid i konsernledelsen og overfor styret, og med tillitsvalgte og deres organisasjoner
 • Ansvarlig for større forhandlinger av både finansiell og forretningsmessig karakter
 • Ivareta stillingen som daglig leder for Hafslund Eco Vannkraft AS

Stillingens kravprofil - formelle krav

 • Erfaren og operativ leder fra fornybarnæringen eller annen industriproduksjon
 • Erfaring med ledelse av virksomhet som har utviklet effektiv drift og arbeidet med kontinuerlig forbedring
 • Dokumenterte resultater innen ledelse, utvikling av medarbeidere, organisasjon og lønnsomhet fra sammenlignbar virksomhet
 • God forretningsforståelse og erfaring fra strategi-, endrings- og utviklingsprosesser
 • Erfaren i bruk av ny teknologi og digitale verktøy
 • God erfaring fra relasjonsarbeid og nettverksbygging
 • Høyere relevant utdanning

Stillingens kravprofil- personlige egenskaper/ lederstil

 • Stødig og solid leder, med gode kommunikasjonsevner og pedagogisk tilnærmingsmåte
 • Motiverende og med evne til å skape engasjement gjennom åpenhet og ærlighet
 • Lagbygger som er flink til å skape team, samarbeide og få til samhandling
 • Har ambisjoner og er offensiv og drivende, men likevel tålmodig og sikrer forankring
 • Langsiktig og helhetstenkende, og samtidig handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Klok, smidig og fleksibel, og også tydelig og etisk

Lønns/ arbeidsvilkår

 • Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser for øvrig
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Om Hafslund Eco

Hafslund Eco er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund Eco Vannkraft AS eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh.Hafslund Eco eier 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med over 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd og fjernvarme. Eidsiva Energi er medeier i Hafslund Eco Vannkraft AS.Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund Eco med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Hafslund Eco har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo. Les mer om oss på www.hafslundeco.no