Stillingsannonse:

Foto: Hafslund E-CO
Foto: Hafslund E-CO

Hafslund E-CO søker Systemarkitekt

Vi er i startgropen av vår digitale reise og er i gang med en rekke spennende prosjekter.


Hafslund E-CO har fire strategiske satsningsområder; kostnadseffektiv drift, digitalisering, kompetanse og vekst. De fire satsningsområdene henger sammen, og digitalisering er viktig for å lykkes med både kostnadseffektiv drift og vekst. For å sikre at selskapet når sine ambisiøse mål innenfor digitalisering, skal vi bygge et arkitekturteam som har ansvar for hele systemarkitekturen, fra infrastruktur til dataplattform og innovative applikasjoner.

Som en konsekvens av endret trusselbilde og strengere krav til IT sikkerhet er det et behov for å styrke IT sikkerhetsfunksjonen i E-CO. Samtidig innebærer digitaliseringen en raskere endringstakt enn tidligere og stadig flere integrasjoner. Vi søker derfor nå:

Mer info

Kontaktinformasjon:
Rie Hurlen Larsen (468 78 678) eller Bettina Schultz Seljelid (470 78 243) i Reflecto AS.


CV og søknadsbrev kan sendes til [email protected]. Merk din søknad med den rollen du ønsker å søke på.


Søknadsfrist: Fortløpende

Om stillingen:

Arbeidsgiver: Hafslund E-CO

Arbeidssted: Oslo

Stillingstittel: Systemarkitekt

Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100%

Vi er i startgropen av vår digitale reise og er i gang med en rekke spennende prosjekter; pilot på digital tvilling av kraftverk, innsamling og analyse av sensordata for prediksjon av vedlikehold, og mobile IT løsninger i kraftverkene. Verdiskapning for sluttbruker står sentralt i alle prosjekter, og teamene består av brukere og utviklere som sammen utvikler løsninger ved bruk av smidig metodikk. Et viktig område innenfor digitalisering i E-CO er å sikre at livedata blir forstått og transformert til bedre beslutningsgrunnlag for krafthandel. I løpet av høsten starter utviklingen av en ny og fremtidsrettet dataplattform hvor alle selskapets kjernesystemer skal kobles sammen og kombineres med ny teknologi.

Siden arkitektteamet er nyopprettet kan vi tilpasse ansvarsområdene noe for å sikre oss et sterkt og dynamisk team. Vår nye systemarkitekt vil ha ansvar for å binde fysisk og logisk infrastruktur sammen med forretningsprosesser og applikasjoner, og den ideelle kandidaten vil ha solid erfaring med kontrollsystemer fra overførbar bransje. Vår nye virksomhetsarkitekt vil ha det totale ansvaret for dataplattform arkitekturen og integreringen av systemer, og overordnet sikre at systemer og prosesser støtter forretningen på best mulig måte. Du har ikke nødvendigvis erfaring fra kraftbransjen – det er flere bransjer som har kommet lengre enn vår – men vi tror du har jobbet i eller mot selskaper med stor overføringsverdi.

Arkitektteamet vil ha ansvar for:

  • Kombinere forretningsforståelse med teknologiforståelse for å skape verdi
  • Etablere en system- og plattformarkitektur som er skalerbar og fleksibel, og som kombinerer eksisterende systemer og teknologi med innovative nye idéer og muligheter
  • Overordnet ansvar for den tekniske utformingen av IT- og digitaliseringsprosjekter

Hafslund E-CO har allerede god kompetanse på sikkerhetsarkitektur som vil inngå i arkitektteamet, men ønsker å styrke kontrollfunksjon på IT-sikkerhet med en Chief Information Security Officer. Sikkerhetsfunksjonen skal dekke følgende områder:

  • Prosesseier for risikovurderinger innen IT-sikkerhet
  • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av digitale informasjonssystemer
  • Endringskontroll
  • Helhetlig sikkerhetsarkitektur
  • Spre sikkerhetskultur og stille krav til medarbeidere, leverandører og tekniske løsninger

Felles for alle tre rollene er evnen til å se helheten og kombinere teknologiforståelse med forretningsforståelse for å skape verdi. For å lykkes i rollen er personlige egenskaper som endringsvillighet, nysgjerrighet, samarbeid og åpenhet vel så viktig som teknisk kompetanse.

Vi ønsker at vårt digitaliseringsmiljø skal sitte tett på sluttbrukerne, og avdelingen er derfor fordelt på tre lokasjoner; Oslo, Lillehammer og Gol. Arkitektene kan velge en av disse tre lokasjoner, men siden vår kjernevirksomhet, vannkraftverkene, er spredt på mer enn 80 lokasjoner i hele Sør-Norge, må du påregne noe reisevirksomhet.

Vi vet at dyktige arkitekter er svært ettertraktet. Vi tror likevel vi kan lokke med en ganske unik mulighet; en sjelden bred, innflytelsesrik og synlig rolle med mulighet til å direkte påvirke fremtidens grønne energiløsninger. Digitalisering står øverst på dagsordenen, vi har høy endringstakt og høyt fokus på ny teknologi, innovasjon og forbedring. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig konkurransedyktige betingelser.