STILLINGSANNONSE:

Foto: Equinor
Foto: Equinor

Equinor søker Ingeniør Elektrosikkerhet Og Drift

Vi ser etter kandidater til å styrke vårt elektrotekniske fagmiljø i elektroavdelingene.

Mer info:

Kontaktinformasjon: [email protected]

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Om stillingen:
Lokasjon: Bergen, Stavanger, Stjørdal, Harstad,
Arbeidsgiver: Equinor

Stillingstittel: Equinor søker Ingeniør Elektrosikkerhet Og Drift
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Operasjonsteknologi (OTE) i DPN gir teknisk driftstøtte på tvers av driftsområder i DPN og inn i nye feltutviklinger på norsk sokkel. OTE bidrar til sikker, effektiv og bærekraftig drift, vedlikehold, modifikasjoner og nedleggelse av installasjoner. Vi bidrar sterkt til å forme energiens fremtid og realisere potensialet på norsk sokkel (NCS). Teknisk integritet (TI) opprettholder den samlede tekniske integriteten til installasjoner i DPN. Plant Integrity sitt hovedfokus er sikker, pålitelig og effektiv drift og vedlikehold. Ingeniørene i TI er organisert i en teknisk kompetanse enhet som er ansvarlig for kontinuerlig forbedring og utvikling og administrere teknisk kompetanse på tvers av systemer og oppgaver. Ved å arbeide i kompetanseenheten kan du bli utsatt for mange forskjellige og spennende tekniske oppgaver innen drift, vedlikehold og modifikasjonsprosjekter.

ARBEIDSOPPGAVER

Vi ser etter kandidater til å styrke vårt elektrotekniske fagmiljø i elektroavdelingene i Harstad/ Stjørdal/ Stavanger/ Bergen. Som en del av en teknisk-/ operasjonell avdelingen vil du utvikle og bruke din ekspertise innen teknisk integritet, prosjektutvikling og prosjekter, vedlikehold og drift på ett bredt felt av oppgaver innen nettverket.

 • Opprettholde teknisk integritet for utvalgte elektrosystemer
 • Verifisere og godkjenne tekniske løsninger
 • Yter teknisk støtte til drift og vedlikehold av elektriske anlegg
 • Initiere, følge opp og overta modifikasjoner på eksisterende anlegg
 • Promotere og implementere sikker og effektiv operasjon og verdiskapning
 • Delta og bidra til forbedring og utvikling av produkter, prosesser og interne standarder
 • Bidra til utvikling og erfaringsoverføring i sektoren og i det interne nettverket
 • Promoterer energieffektivitet og lav-utslippsløsninger
 • Sporadiske reiser offshore må påregnes

KVALIFIKASJONER

 • Bachelor- eller mastergrad innen elkraftteknikk
 • 3-5 års relevant erfaring
 • Fagbrev innen elektrofaget teller positivt
 • Relevant erfaring kan kompensere for krav til formell kompetanse
 • Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig (operasjonsgruppen og teknisk integritet)

Erfaring eller kompetanse innen ett eller flere av temaene:

 • Engineering, idriftsettelse, vedlikehold og/eller modifikasjoner
 • Operasjonell erfaring med drift og vedlikehold av elektriske kraftsystemer er en fordel; høyspenningsteknikk, tavlesystemer høy- og lavspenning, elektriske motorer og VSD-systemer, transformatorer, ATEX, generatorer etc.
 • Kraftproduksjon og -transmisjon
 • Elektrotekniske beregninger og systemanalyser
 • Power Managment Systemer
 • Substation Automation Systems (IEC61850)
 • Energieffektive løsninger
 • Multidisiplin og tverrfaglig erfaring

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Evne til å etterleve "Jeg er sikkerhet"
 • Du er modig, positiv, åpen, nysgjerrig og har gode samarbeidsevner
 • Du trives med å jobbe både selvstendig og i grupper
 • Du verdsetter mangfold, er inkluderende og viser respekt for andre
 • Du ser muligheter, er løsnings- og resultatorientert, men vet at sikkerhet og verdiene våre alltid kommer først
 • Du er proaktiv, ansvarsbevisst og evner å ta selvstendige beslutninger
 • Du er fleksibel, engasjert og leverer med faglig stolthet
 • Du har lyst til å jobbe med design, bygging, drift og vedlikehold og videreutvikling av avanserte og komplekse elektriske systemer
 • Du vet at ditt bidrag ved å ta i bruk energieffektive lav-utslipps løsninger gjør en forskjell
 • Du ser muligheter til å jobbe mer effektivt ved bruk av digitalisering

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.