STILLINGSANNONSE:

Foto: Equinor
Foto: Equinor

Equinor søker Maritim Leder Drift

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land.

Mer info:

Kontaktinformasjon:
[email protected]

Søknadsfrist: 31. mai 2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: Equinor

Stillingstittel: Maritim Leder Drift
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Facebookgruppe for ledige stillinger

Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Utvikling og produksjon Norge (UPN) skal som operatør og partner på norsk sokkel forvalte ressursene på sokkelen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, slik at verdier skapes for våre eiere, leverandører og det norske folk. Equinor har i dag en solid posisjon på norsk sokkel. Våre felt består av alt fra giganter som Troll, Statfjord og Gullfaks, til små fast-track prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. Equinors ambisjon er å sikre minst 60 prosent utvinning fra norsk sokkel. Våre produkter markedsføres og selges på det globale markedet, og vår produksjon har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører. Vår viktigste prioritet er sikker, effektiv og bærekraftig drift slik at vi viderefører langsiktig lønnsom produksjon fra norsk sokkel.

Equinor har behov for maritime ledere på norsk sokkel. Stillingen vil også kunne dekke ledelse av logistikkavdelingen der det er relevant. En må også påregne perioder på land. Vi har fire ulike typer installasjoner:

Halvt nedsenkbare plattformer (SEMI), Upstream offshore produksjonsskip (FPSO), lagerskip (FSO) og SPAR (Single Point Anchor Reservoir).

ARBEIDSOPPGAVER

 • Lede og samordne virksomheten innen maritime områder og logistikkenheten på plattformen for å oppnå sikker og kostnadseffektiv drift
 • Være Plattformsjefens rådgiver innen sitt fagområde, spesielt innenfor beredskap
 • Kontinuerlig arbeide for å forbedre plattformens sikkerhets- og produksjonsnivå samt driftsenhetens økonomiske resultat
 • Videreutvikling av organisasjon og arbeidsprosesser
 • Sørge for et godt og tillitsfullt samarbeid med lederkolleger, medarbeidere, verneombudene og tillitsvalgte
 • Sørge for at samarbeid og erfaringsoverføring mellom sokkel- og landorganisasjonen, samt mellom ulike felt.

KVALIFIKASJONER

 • Maritim leder halvt nedsenkbare plattformer (SEMI) – Upstream offshore
 • Teoretisk utdanning som for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1 og minst to års praksis som stabilitetssjef på flyttbar innretning
 • Maritim leder på produksjonsskip (FPSO), lagerskip (FSO) og SPAR
 • Minimum 1 år som overstyrmann på tankskip.
 • Relevant DP erfaring og kunnskap om DP-systemene til bøyelastere og FPSO/FSO. Dette bør inkludere kurs hos leverandør av DP-systemet på FPSO/FSO og FPSO/bøyelastekurs.
 • Annen kvalifisert selskapsintern opplæring vil bli gitt i henhold til interne krav
 • Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Ansvarlig, synlig og engasjert for HMS
 • Har god virksomhetsforståelse
 • God til å planlegge og organisere
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Har gode samarbeidsevner, både internt og på tvers i selskapet
 • Være pådriver for kontinuerlig forbedring
 • Fremstår med tydelige lederegenskaper og utøver lederskap ihht lederskapsprinsipper
 • Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.

Denne stillingen kan være aktuell for andre lokasjoner