STILLINGSANNONSE:

Foto: Equinor
Foto: Equinor

Equinor søker Sykepleier Helse Og Arbeidsmiljø, Arbeidshelse

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie.

Mer info:

Kontaktinformasjon: [email protected]

Søknadsfrist: 24.06.2019

Om stillingen:
Arbeidsgiver: Equinor

Arbeidssted: Melkøya

Stillingstittel: Sykepleier Helse Og Arbeidsmiljø, Arbeidshelse
Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %

Søk her

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Organisasjonen Chief Financial Officer (CFO) er en pådriver for økt verdiskapning i konsernet. Vi har ansvaret for finansielle og juridiske funksjoner og representerer konsernet ute i finansmarkedene. En viktig oppgave for oss er etisk og finansiell etterlevelse av eksterne og interne standarder. Gjennom en aktiv håndtering av eiere og interessenter sikrer vi et representativt inntrykk av Equinor i norske og internasjonale finansmarkeder.

GBS er Equinors interne og globale leverandør av forretningsstøttetjenester. GBS leverer tjenester og ekspertise innen finans og kontroll, IT, HR, eiendom og kontor, prosjektleveranser, sikkerhet, sikring og bærekraft, kommunikasjon og styringssystem. Vårt verdibudskap er: «Equinors suksess er vår business». Våre viktigste prioriteringer er å gjøre Equinors business enklere, levere bedre, raskere og kostnadseffektive tjenester, tilføre verdi gjennom deling og å balansere forretningens behov med konsernets prioriteringer. Vår ambisjon er: Et bærekraftig GBS.

ARBEIDSOPPGAVER

• Være leveransekoordinator mot for landanlegget på Melkøya innenfor spesifiserte ansvarsområder til Global Business Services, HWE East North.

• Planlegge/koordinere og gjennomføre leveranser som blir bestilt via [email protected] eller via avtalte HAM leveranseplaner

• Bruke etablerte dataverktøy som PRIDE, WERisk, Synergi, MIS mfl

• Støtte linjen i sykefraværsarbeidet

• Rådgi, utfordre og istandsette ledere, ansatte og vernetjeneste i forhold til helse-og arbeidsmiljøfaglige utfordringer

• Bidra til standardisering, forbedring og forenkling av arbeidsprosesser

• Delta i opplæring og erfaringsoverføring innen fagfeltet

• Delta i arbeidsmiljønettverk og arbeidsgrupper, samt relevante fagstigenettverk

• Være oppdatert på myndighetskrav, interne krav, faglig utvikling og relevante standarder

KVALIFIKASJONER

• Offentlig godkjent sykepleier

• Erfaring fra industriell virksomhet

• Evne til å jobbe selvstendig og i team

• God evne til å formulere seg muntlig og skriftlig, også på engelsk

• Gode datakunnskaper

• Minst 5 års arbeidserfaring som sykepleier

PERSONLIGE EGENSKAPER

• Gode samarbeidsegenskaper

• Fleksibilitet

• Evne til selvstendig arbeid

• Trives med teamarbeid

• Sterke kommunikasjonsferdigheter

• Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger

VI TILBYR

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og et omfattende velferdstilbud. Equinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået.