Stillingsannonse:

Eolus søker prosjektselger

Du har relevant kompetanse og erfaring, samt stor interesse for vindkraftbransjen.

Mer info:

Søknad med CV og personlig brev sendes på mail til: [email protected].

For spørsmål om stillingen kan du kontakte Love Löfvin Rosén som håndterer prosessen for denne rekrutteringen.

Tlf: +46 (0)768 54 71 45,
E-post: [email protected].

Vi søker en erfaren prosjektselger til vår prosjektavdeling med fokus på det norske markedet. Du kommer til å ta del i en spennende reise med tanke på utviklingen av vindkraft i Norden.

Stillingen og arbeidsoppgavene

Som prosjektselger hos Eolus Vind skal du ha fokus på det norske vindkraftmarkedet og får ansvaret for å identifisere, sikre og utvikle fremtidens vindkraftprosjekt. Du skal kvalitetsikre prosjektene for deretter å overlevere dem til dine kollegaer innen prosjektutvikling. Stillingen er en utadrettet stilling hvor din kontaktflate vil være både hos grunneiere, energiselskap, myndigheter, investorer og øvrige interessenter som er aktuelle i utvikling- og etableringsfasen. Du vil være en del av et fleksibelt og løsningsorientert miljø og det er viktig at du er selvgående og kjenner deg trygg i din rolle.

Eolus har i dag to prosjekter under arbeid i Norge, Stigafjellet (30 MW) og Øyfjellet (400 MW). Disse prosjektene er i sluttfasen og skal ferdigstilles i henholdsvis 2020 og 2021. Alle nåværende prosjekter som er på markedet i Norge har konsesjoner som skal avsluttes innen utgangen av 2021. En ny generasjon innen vindkraft er på full fart inn i markedet og Eolus ser potensialet i å kunne ta store markedsandeler. Selskapet og stillingen vil derfor ha stort fokus på å identifisere og utvikle nye prosjekter i det norske markedet med tanke på ekspansjon og oppbygging.

Du kommer til å inngå i en erfaren prosjektavdeling på cirka fem personer (medarbeidere og eksterne konsulenter) som rapporterer til Prosjekt Manager. Det er ønskelig at arbeidsted skal være i Oslo, men det må påberegnes en del reisevirksomhet så arbeidsted kan tilpasses til sentrale områder i Sverige som bl.a. Gøteborg, Halmstad, Hässleholm eller Malmø.

Vi søker

For å trives i stillingen tror vi du må være selvstendig og en pådriver. Du er fleksibel og liker å møte andre mennesker. For å kunne drive et vindkraftprosjekt hos Eolus kreves både utholdenhet og intensitet i et prosjekt i stadig endring. Som prosjektselger vil du bli en nøkkelperson for flere parallelle prosjekter, samt bære det ansvar som dette innebærer.

Din profil

  • Relevant akademisk utdanning, gjerne med kunnskap fra energi og miljø
  • Erfaring med salg, gjerne som prosjektselger fra større og internasjonale prosjekter
  • Det er en fordel med erfaring fra ulike typer vindkraftvirksomheter
  • Kunne kommunisere både skriftlig og muntlig på svensk, norsk og engelsk.

Hva du har gjort, hvem du er og hva du kan utrette er det viktigste for oss. Send inn en beskrivelse av deg selv sammen med en CV og fortell oss hva du kan bidra med og hvorfor Eolus skal ansette akkurat deg. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Vi tilbyr

En variert og stimulerende stilling i ett av Sveriges ledende vindkraftselskap. Eolus er et voksende kunnskapsforetak med gründerånd hvor man er avhengig av den enkelte medarbeiders kunnskap, erfaring og kreativitet. Eolus kjennetegnes av en åpen og prestisjeløs atmosfære med korte beslutningsveier.Om Eolus

Eolus Vind er en av Nordens ledende prosjektutviklere av vindkraftanlegg. Eolus skaper verdier i alle ledd innenfor rammen for prosjektutvikling og drift av vindkraftanlegg og tilbyr både lokale og internasjonale investorer attraktive og konkurransedyktige investeringsobjekter i Norden, Baltikum og USA. Siden starten 1990 har Eolus medvirket med å sette opp mer enn 615 turbiner med en effekt på over 1 200 MW. Totalt har Eolus driftsorganisasjon kontrakt for å kunne forvalte nærmere 1 250 MW til kunder hvorav cirka 690 MW er i drift.

Eolus Vind AB har cirka 25 000 aksjeeiere. Eolus B-aksje omsettes på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

For mer informasjon om Eolus, besøk gjerne www.eolusvind.com