Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF:
TE-04 Energisystemer for hoteller på land og ombord i skip

TE-04 Grønnere passasjerskip - Sammenlignende analyse av energisystemer for hoteller på land og ombord i skip

Motivasjon og relevans

Mer info:

Hovedveileder: Cecilia H Gabrielii, Forsker

Telefon: 406 23 710

E-post: [email protected]


Søknadsfrist: 01.03.2020

Slik søker du:

Full utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker på Energisommerjobber finner du her.

Nettside

Instagram for ledige stillinger

Facebookgruppe for ledige stillinger

Hovedmålet med oppgaven er å samle og analysere informasjon om energiforbruket for hoteller, på land og ombord i passasjerskip. Sommerprosjektet inngår i SINTEF Energis nye innovasjonsprosjekt LowPass (Future Low-Emission Passenger Ships), som er basert på et samarbeid mellom en bedrift innen skipsdesign, et rederi som opererer passasjerskip, SINTEF Energi og NTNU. Den overordnede ambisjonen med LowPass-prosjektet er å bidra til å redusere det totale energiforbruket for hoteller ombord i passasjerskip og analysere muligheten for en energimessig selvforsynt drift.

Bakgrunn

Cruise-/passasjerskip er en energiintensiv skipsektor der energiforbruket for "hotellsystemet" ombord (oppvarming, luftkondisjonering, proviantkjøling etc.) utgjør i snitt 40% av skipets totale energibruk. Tradisjonelt dekkes et skips energibehov ved å brenne fossilt brensel, noe som fører til et høyt karbonavtrykk per passasjer samt utslipp av stoffer som er skadelig både for miljøet og for menneskers helse. Utviklingen mot "grønnere" passasjerskip har i stor grad satt søkelys på alternative brensler og/eller fremdriftssystemer, men for å oppnå "nullutslipp" er det viktig også å redusere energiforbruket til hotellsystemene.

Fokus i LowPass er å utvikle en ny metodikk for design av hotellsystemet på passasjerskip, med mål å minimere energiforbruket. Til dette trengs utvikling av beregningsmodeller. Dagens modeller er i hovedsak basert på "landbaserte" hoteller og på "best practice experience" fra passasjerskip. Som et første steg i utviklingen av den nye designmetodikken, trengs en sammenlignende analyse av energisystemer for hoteller på land og ombord i skip.

Oppgave

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
  • Samle data om energibruk for hotellsystemer ombord i passasjerfartøy (det sistnevnte i samarbeid med bedriftene i LowPass-prosjektet)
  • Analysere forskjellene i energibruk mellom hotell på land og ombord i skip
  • Skrive sluttrapport og presentere resultatene på Sommerforskerkonferansen

Forutsetninger

  • Interesse for energisystemer, termodynamikk samt varme- og kuldeprosesser
  • Evne til å søke, sortere og analysere data/informasjon
  • Ønske om prosjekt-/ masteroppgave innen samme tema