Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF:
ET-01 Nye forretningsmodeller for elektrifisering av maritim transport

Prissammenligning av strøm fra land og strøm produsert i skip

Motivasjon og relevans

Mer info:

Hovedveileder: Eirill Bachmann Mehammer, Master of science

Telefon: 405 51 236

E-post: [email protected]

Slik søker du

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Nettside

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Elektrifisering av maritim transport vil bidra til oppfyllelse av nasjonale utslippsmål. Den norske transportsektoren står for omtrent 60 % av klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor. Mer effektive og komfortable fartøy vil også bidra til overføring av transport fra vei til sjø, noe som vil være et sekundært bidrag til måloppnåelse. Bruken av fossil energi innen transportsektoren fører i tillegg til omfattende lokal forurensning i form av NOx, SOx, uforbrente partikler og andre helseskadelige stoffer. Denne forskningen vil dermed bidra til å løse en av hovedutfordringene i moderne samfunn: hvordan redusere lokale og globale utslipp samtidig som man møter det stadig økende behovet for transport?

Bakgrunn

Nasjonale og internasjonale myndigheter har stilt en rekke krav om utslippsreduksjoner innen maritim transport. Enkelte havner har også innført et system som skal favorisere skip som forurenser lite, kalt Environmental Port Index. Dette gir en forventning om akselerert elektrifisering av skipsfarten.

En måte å redusere utslipp på er at skip kobler seg på landstrøm når de ligger til kai. På grunn av effektbehov opp mot 15 MW for de største cruiseskipene kan dette i enkelte havner medføre høye investeringskostnader for effekt som kun brukes i korte perioder. Integrerte energisystemer og nye forretningsmodeller er derfor nødvendig for å gjøre landstrømsanlegg attraktivt for alle parter.

Det finnes også stadig flere batterielektriske skip og plug-in hybridskip som lader batteriene når de ligger til kai. For eksempel krever elektriske ferger en ladeeffekt på opptil 8 MW i noen minutter ved hvert anløp (i tillegg til effekten som trengs for å drifte skipet). Dette er en krevende last å få inn i distribusjonsnettet. I tillegg er ulike tekniske løsninger valgt ved ulike ladestrømsanlegg. Det trengs ny kunnskap om hvordan disse faktorene påvirker nettet og komponentene.

Oppgave

Arbeidet er knyttet til nye forretningsmodeller for aktører som bygger ut, drifter og benytter landstrøms- og ladestrømsanlegg. Kandidaten skal utvikle et verktøy for prissammenligning av strøm fra land og strøm produsert om bord i skip. Verktøyet skal integrere viktige faktorer som tariffstrukturer, forurensningsavgifter, vedlikeholdskostnader, strømpriser og drivstoffpriser. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Hente inn nødvendig informasjon om de ulike faktorene som påvirker prisene
  • Utvikle et verktøy for prissammenligning i Excel

Oppgaven knyttes til prosjektet "" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Excel/VBA)
  • Elkraft og energisystemer
  • Økonomi

Medveileder: Kjersti Berg