Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF:
ES-01 Kommunikasjonsverktøy for digitale stasjoner

Utvikling av programvare for kommunikasjon i digitale stasjoner basert på IEC 61850 og åpent kildekode-verktøy

Motivasjon

Mer info:

Hovedveileder: Maren Istad, Forsker

Telefon: 901 15 557

E-post: [email protected]

Slik søker du

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Instagram for ledige stillinger

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Digitalisering av transformatorstasjoner får store konsekvenser for hele livsløpet til stasjonen; design, idriftsettelse, testing, drift, utvidelser, vedlikehold og demontering. Kommunikasjonsteknologi i digitale stasjoner (DS) muliggjør implementering av flere kontroll- og vernfunksjoner i hver enkelt IED (Intelligent Electronic Device). Dermed kan DS bygges langt mer kompakt enn konvensjonelle stasjoner. DS er en del av en større digitaliseringstrend i energisektoren og de fleste andre industrier.

For kraftnettet gir flere fornybare energikilder og nye lastprofiler et økt behov for tilstandsovervåkning av kraftnettet i sanntid. En vellykket tilstandsovervåkning krever både gode modeller (digitale tvillinger) av komponentene i kraftnettet og egnede kommunikasjonsverktøy.

Bakgrunn

Digital stasjon basert på IEC 61850-standarden er et relativt nytt konsept i Norge. Ett av få pilotprosjekter er Statnetts transformatorstasjon på Furuset i Oslo. I en DS kan IEDer fra forskjellige leverandører enkelt kommunisere med hverandre over IEC 61850 slik at store mengder kobberledninger kan erstattes med noen få optiske fiberkabler. I DS blir de analoge spennings- og strømmålingene samplet og digitalisert. Foreløpig blir disse samplede verdiene (SV) kun brukt til vern, men de har mange andre mulige anvendelser.

ECoDiS (Engineering andCondition monitoring inDigitalSubstations) er et IPN-prosjekt med støtte fra Forskningsrådet, Statnett, Elvia, Skagerak, Agder Energi og NVE med SINTEF Energi AS og NTNU som forskningspartnere.

Hovedmålene i ECoDiS er å:

 • Demonstrere ytterligere funksjonalitet av samplede verdier (SV) i tre DS pilotanlegg (Statnett, Elvia, Skagerak)
 • Bygge en laboratorieplattform for testing av forskjellige aspekter ved IEC 61850, blant annet interoperabilitet og cybersikkerhet.
 • Øke kompetansen om DS hos nettoperatører og systemansvarlig i Norge.

SINTEF Energi AS skal utvikle en labpilot i ECoDiS, se Figur 1. Denne piloten skal brukes til å utforske muligheter og begrensninger ved DS og demonstrere nye IEC 61850-applikasjoner. I denne sammenhengen er det behov for å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan utveksle data (GOOSE-meldinger –GenericObjectOrientedSubstationEvent, MMS –ManufacturingMessageSpecification og SV –SampledValues) med andre IEDer i plattformen. Dette verktøyet vil bli bygget med funksjoner i det åpne kildekode-biblioteket libIEC61850/ lib60870-5. Hovedfunksjonen for verktøyet er å hente ut og visualisere data fra prosessbussen i DS.

Oppgaver

Basert på et åpent kildekode-bibliotek, utvikle et kommunikasjonsverktøy for å:

 • Motta SV fra strøm- og spenningsmålinger som sendes ut fra en MU -MergingUnit
 • Motta og sende GOOSE-meldinger til andre IEDer
 • Implementere MMS-tjenester slik disse er definert i IEC 61850
 • Motta målinger fra andre enheter, eksempelvis fra en RTU (RemoteTerminalUnit) og sensorer.
 • Utvikle et grafisk brukergrensesnitt (GUI) for å visualisere data fra SV, GOOSE, MMS og visere (phasors).

ECoDiS webside

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med nettverksprogrammering i C, C#/.NET og/eller Python
 • God kunnskap om TCP/IP-protokollen
 • Fordel med kunnskap om IEC 61850-standarden eller andre kommunikasjonsprotokoller i kraftnettet (eksempelvis DNP3 eller Modbus)
 • Interesse for kommunikasjonsnettverk og systemer for automasjon i kraftnettet

Medveiledere: Thuc Dinh DuongogHans Kristian Meyer