Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF:
GT-04 Integrerte CO2-fangstprosesser via adsorpsjon

Utvikling av integrere CO2-fangstprosesser med avanserte og tilpassede adsorpsjon materialer.

Motivasjon og relevans

Mer info:

Hovedveileder: Luca Riboldi, Forsker

Telefon: 450 71 463

E-post: [email protected]

Slik søker du

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Nettside

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Karbonfangst- og lagringssystemer ("Carbon Capture and Storage", "CCS") er en viktig del av løsningen på verdens klimagassutslipp, som i stor grad er i form av CO2-utslipp. Per i dag, er selve karbonfangsten det desidert dyreste leddet i en såkalt CCS-verdikjede. Det betyr at det er høyst nødvendig å presse ned prisen på karbonfangstteknologi dersom man ønsker å akselerere utbyggingen av storskala CCS-systemer i tide til å nå klimamålene som er satt. SINTEF har lenge vært i fronten av denne innsatsen via våre forskningsprosjekter på ulike typer karbonfangstteknologi, sammen med diverse forskningspartnere og industripartnere.

Bakgrunn

Adsorpsjon er en karbonseparasjonsprosess med et stort uutnyttet potensiale for å redusere energibehovet, miljøpåvirkningen, og kostnaden assosiert med karbonfangst. Den tekniske utfordringen er da å få redusert kostnaden av å separere CO2 fra ulike typer kilder, og å integrere produktet med ulike typer anvendelser. "Anvendelser" inkluderer her både direkte karbonlagring for å unngå klimagassutslipp, og prosesser som kan benytte CO2 som råstoff. SINTEF Energi er involvert i et prosjekt kalt PrISMa, hvor vi utvikler en teknologiplattform for å skreddersy kosteffektive karbonfangstløsninger for et stort antall CO2-kilder, CO2-sluk, og CO2-anvendelser. En viktig del av denne plattformen er et verktøy for tekno-økonomiske beregninger som kan brukes til å "screene" de aktuelle materialene. Dette verktøyet skal essensielt oversette makroskopiske prosesseffektivitetsmål til mikroskopiske krav for materialdesignet, og vil dermed kunne bidra til en bred preliminær screening av potensielle adsorbenter for å finne ut hvilke av dem som har potensiale for kosteffektiv CO2-fangst. Dette screening-verktøyet inkluderer de fysiske og kjemiske materialegenskapene som forventes å ha størst påvirkning på prosesseffektiviteten, og optimaliserer disse for å finne forbedrede adsorpsjonsprosesser sammenliknet med dagens state-of-the-art prosesser.

OppgaveArbeidet innebærer screening av en stor adsorbentdatabase vha. et verktøy som utvikles i prosjektet PrISMa. Ved behov vil arbeidet også innebære å modifisere screening-verktøyet.

Oppgaven består i å:

  • Forstå den teoretiske modellen vi bruker for screening av adsorbenter;
  • Forstå Python-verktøyet for screening vi har utviklet basert på denne teorien;
  • Utføre screeningen av en database med aktuelle adsorbenter via dette verktøyet;
  • Gjennomføre evt. modifikasjoner av modellen og verktøyet ved behov.

Oppgaven knyttes til prosjektet "Process-Informed design of tailor-made Sorbent Materials for energy efficient carbon capture (PrISMa)" ved SINTEF Energi.

ForutsetningerDet er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python)
  • Separasjonsprosesser (fortrinnsvis adsorpsjonsteknologi)
  • CO2-fangst

Medveileder: Jabir Ali Ouassou