Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF: ES-02 Maskinlæring for prisprognosering i fremtidens elektrisitetsmarked

Kombinert maskinlæring og optimering for prisprognosering i fremtidens elektrisitetsmarked.

Bakgrunn

Mer info:

Hovedveileder: Arild Helseth, Seniorforsker

Telefon: 472 78 968

E-post: [email protected]

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.

Instagramkonto for ledige stillinger

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil være tettere integrert og omfatte en større andel uregulerbar fornybar kraftproduksjon (fra f.eks. vind- og solkraft) enn i dag. Denne utviklingen drives blant annet av et sterkere utbygd nett, klimamål satt av EU og beslutninger om nedbygging av kjernekraft.

Fundamentale markedsmodeller basert på simulering og optimering er mye brukt i Norden til å lage prisprognoser for elektrisitet. Med økende grad av uregulerbar fornybar produksjon skjerpes kravene til finere tidsoppløsning i disse markedsmodellene for å fange opp usikkerhet i prisprognosene, noe som kan føre til svært høye regnetider.

Oppgave

Arbeidet knyttes til videreutvikling og testing av en prototype markedsmodell under utvikling ved SINTEF Energi. Kandidaten forventes å sette seg inn i hvordan modellen fungerer og gjøre endringer i modellen. Det skal etableres maskinlæringsalgoritmer som basert på inngangsdata til modellen kan foreslå modellreduksjon og dermed reduksjon i regnetid. Det er en fordel om arbeidet kan videreføres i en prosjekt- og masteroppgave.

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i prototype markedsmodell (Pyomo/Python eller JuMP/Julia)
  • Designe og implementere maskinlæringsalgoritmer for modellreduksjon

Oppgaven knyttes til prosjektet "Pricing Banacing Services in the Future Nordic Power Market" ved SINTEF Energi.

Forutsetninger

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

  • Programmering (fortrinnsvis Python og/eller Julia)
  • Maskinlæring
  • Operasjonsanalyse

Medveileder: Mari Haugen