Stillingsannonse:

Energisommerjobb i SINTEF Energi:
TE-07 Biokarbon for metallurgisk industri

Vurdering av biokarbon egenskaper og reaktivitet for bruk i metallurgisk industri.

Mer info:

Hovedveileder:

Liang Wang, Forsker

Telefon: 480 64 531

E-post: [email protected]

Slik søker du

Søknad sendes til: [email protected]

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.Nettside

Ledige stillinger på Instagram

Facebookgruppe for ledige stillinger

Biokarbon produsert fra trevirke har et stort potensial for erstatning av kull og koks brukt som reduksjonsmidler i metallurgiske prosesser. Karboniseringsforhold har stor innvirkning på biokarbonets egenskaper og reaktivitet. Mer kunnskap om egenskapene og reaktiviteten er helt nødvendig for effektiv utnyttelse av biokarbon i de metallurgiske prosessene. En nøkkelegenskap for biokarbon er dets CO2reaktivitet, siden dette er en kritisk indikator med tanke på bruk som reduksjonsmiddel i metallproduksjonsprosesser. I tillegg, CO2reaktiviteten vil også påvirke karbonutnyttelse effektiviteten samt utslipp fra metallproduksjonen. I dette arbeidet vil studenten arbeide teoretisk og eksperimentelt for å studere CO2reaktiviteten til biokarbon produsert under ulike betingelser.

Hovedmålene er:

  1. studere effekten av karboniseringsbetingelser på biokarbon egenskaper og videre gassifiseringsoppførsel
  2. studere CO2reaktiviteten til biokarbon produsert under ulike betingelser
  3. identifisere korrelasjoner mellom biokarbon produksjonsbetingelser og biokarbonets egenskaper og reaktivitet

I arbeidet vil studenten utføre forsøk i en termogravimetrisk analysator (TGA), prosessere dataene og beregne kinetikkparametere for de enkelte forsøkene.

Oppgaver for sommerstudenten:

  • Litteraturstudie på biomasse karbonisering og CO2reaktivitet for biokarbon
  • Bidra til planlegging og utførelse av eksperimentelt arbeid i en termogravimetrisk analysator (TGA)
  • Prosessering og evaluering av forsøksresultater
  • Skrive en kort rapport og presentere arbeidet

Forkunnskap:

  • Interesse for bioenergi og termokjemiske konverteringsprosesser
  • Interesse for laboratoriearbeid og planlegging og utførelse av dette
  • God kunnskap om Excel

Sommerjobben er tilknyttet prosjektetBioCarbUp

Medveileder:Øyvind Skreiberg