Stillingsannonse:

Kontor
Kontor

Energi Norge søker Rådgiver kompetanse - klimapolitikk og kraftmarked

Ønsker du en sentral rolle i fornybarnæringen?

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som bygger, produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Vi er den ledende leverandøren av kompetansehevende tiltak i form av kurs, konferanser, publikasjoner og forskningsprosjekter til fornybarnæringen. Vi jobber for at Norge skal bli det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden.

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om stillingen kan rettes til


Direktør Toini Løvseth - epost: [email protected] eller telefon 994 00 306

Senior HR-rådgiver Ella Hellwege – epost: [email protected] eller telefon 483 56 056


Søknadsfrist: 5. desember 2021

Last opp CV, vitnemål og en liten videosnutt på maks 90 sekunder der du forteller om din motivasjon for å søke stillingen.

SØK HER

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi ser nå etter en fremoverlent og selvgående rådgiver til vår kommersielle virksomhet - Energi Norge AS. Fornybar energi er et område med en rivende utvikling både regulatorisk og teknologisk, og du vil få ansvar for en større kompetanseportefølje. Hos oss vil du få skape møteplasser i og for næringen som skal bidra til det grønne skiftet.

Du vil være omgitt av avdelingens og organisasjonens fageksperter og lobbyister. Her ligger nøkkelen til morgendagens kompetansebehov. Din jobb vil i hovedsak gå ut på å fange opp trender, nye bransjenormer, endringer i regelverk og viktig nøkkelinformasjon som medlemmene har behov for, og omdanne dette til lønnsomme kompetansehevende produkter som kurs, seminarer, konferanser, e-læring, og webinarer.

Energi Norge har en egen arrangementavdeling som tar seg av det praktiske, og du vil få rollen som brobygger mellom næringspolitikk og arrangementavdelingen.

Hvem er du?

Er du en senior med erfaring fra markedet, har en kommersiell drive og pågangsmot til å løfte kompetansenivået i næringen er du velkommen som søker. Her står oppgavene i kø, og du vil få frihet og ansvar til å videreutvikle den eksisterende porteføljen i vår kommersielle virksomhet med en tydelig målsetning. [CH1]

Er du nyutdannet med interesse for klimapolitikk og kraftmarked er du også velkommen til å søke, bare du ivrer etter å lage møteplasser som kan bidra til å sette det grønne skiftet på dagsorden. Liker du å lytte og lære og samtidig har drivkraften til å skape noe som vil inspirere og samle bransjen, da er du langt på vei kvalifisert. Du trenger ikke å forstå hele kraftbransjen eller ha detaljkunnskap om kraftmarked, det kan vi lære deg, men du må ha sterk interesse for feltet og ønske å lære mer. I Energi Norge vil vi da stå klare med en god mentorordning og en fantastisk mulighet for faglig og personlig utvikling.

Hvorfor velge Energi Norge og denne muligheten?

Som kompetanserådgiver i Energi Norge vil du jobbe i en av Norges viktigste organisasjoner innen fornybar energi. Du vil bli en del av et sterkt og godt arbeidsmiljø og vil få anledning til å utforme din egen jobb og hverdag i et utviklingsorientert miljø. Du vil bli en del av NHO-fellesskapet, en av de viktige bærebjelkene i vår samfunnsstruktur.

Stillingens oppgaver og ansvar:

 • Budsjett- og resultatansvar for egen portefølje
 • Utvikle nye lønnsomme kurs og konferanser som bidrar til det grønne skiftet
 • Bygge og ivareta relasjoner med relevante bransjeaktører og myndigheter
 • Bidra til økte markedsandeler, omsetning og medlemstilfredshet
 • Bidra i videre utvikling av vår kommersielle strategi og forretningsvirksomhet
 • Koordinere og bidra inn mot næringspolitiske aktiviteter i avdeling Marked, elektrifisering og kunder
 • Informere, inspirere og samle bransjen gjennom styrket kompetanse
 • Utvikle produktene i tråd med kontinuerlig oppdatert medlems- og kundeinnsikt

Kvalifikasjoner og erfaringsbakgrunn:

 • Høyere relevant utdanning
 • Eminent nettverksbygger med sterke kommunikasjonsferdigheter
 • Brennende engasjement for energi- og klimapolitikk generelt

Interesse og vilje til å sette deg inn i kraftmarkedet, gjerne også EUs politikk på området.

 • Erfaring fra kommersiell virksomhet og arbeid med kurs og konferanser er en fordel
 • Gjerne bransjemessig tilknytning og et etablert nettverk

Om virksomheten:

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskapene som bygger, produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Energi Norges ca. 300 medlemsbedrifter står for 95 prosent av kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til ca. 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.

Energi Norge har i tillegg en kommersiell virksomhet, organisert i Energi Norge AS, et heleiet datterselskap. Energi Norge AS er størst på kurs og konferanser til fornybarnæringen, utvikler og leder store forskningsprosjekter og har en bred portefølje av fagpublikasjoner. Virksomheten omsetter årlig for mellom 50 og 80 mnok.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og holder til i flotte og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen. Det er ca.50 ansatte i organisasjonen.