Stillingsannonse:

Kontor
Kontor

Energi Norge søker næringspolitisk rådgiver

Vil du være med i Energi Norges arbeid med å elektrifisere samfunnet?

Brenner du for effektiv elektrifisering og energiomstilling?

Mer info:

Om stillingen:

Arbeidsgiver: Energi Norge
Stillingstittel: Næringspolitisk rådgiver

Arbeidsforhold: Fast

Stillingsbrøk: 100 %


Kontaktinformasjon:

Du trenger kun å laste opp din CV for å søke stillingen.

Søknadsfrist: 22. september 2021

SØK HER

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt gjerne direktør Kristin H. Lind [email protected] /mobil 91603694 eller senior HR-rådgiver Ella Hellwege [email protected]/ mobil 483 56056.

Nettside

Facebookgruppe for ledige stillinger

Elektrifiseringen av Norge skyter fart og kraftnettet har en nøkkelrolle med å transportere og distribuere fornybar energi fra produsenter til forbrukere og næring. Vi ser etter deg som har en samfunnsøkonomisk tilnærming og et stort engasjement for klima, elektrifisering og verdiskaping med ønske om å påvirke rammevilkårene for fornybarnæringen slik at de bygger opp under Norges grønne skifte.

Som næringspolitisk rådgiver i Energi Norge vil du få en spennende stilling med en variert hverdag og et miljø med engasjerte kolleger og medlemmer som har sentrale roller i elektrifiseringen. Du vil få en sentral rolle i vårt næringspolitiske arbeid med nettvirksomheten og vil samarbeide tett med øvrige aktører og forvaltning i fornybarnæringen. EU er sentral i utvikling av rammevilkårene for næringen, og du vil bidra til å sikre at rammevilkår fra EU gjennomføres på en hensiktsmessig måte i Norge.

Vi kan tilby deg:

 • en utadrettet stilling hvor du vil få en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • en sentral rolle og ansvar når det gjelder Energi Norges arbeid med rammevilkår for nettvirksomheten som bygger opp under effektiv elektrifisering av samfunnet og samhandling med Statnett
 • rolle når det gjelder teknisk – økonomisk regulering av nettvirksomheten, herunder prising av tjenestene
 • tverrfaglig arbeid i Energi Norge der du arbeider sammen med andre for å legge til rette for det grønne skiftet og ny verdiskapning i Norge
 • gode muligheter til å forme mye av arbeidet selv
 • en hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer i NHO-fellesskapet
 • et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser

For å sikre at fornybarnæringen bidrar til økt verdiskaping og grønn vekst i Norge, trenger vi et velfungerende kraftsystem og velfungerende kraftmarkeder. Riktig regulering av både monopol og marked med riktige insentiver og prising av nettjenestene er sentrale i en tid med behov for betydelige investeringer i alle deler av kraftsystemet, samt å utnytte det eksisterende kraftsystemet mest mulig effektivt.

For deg som ønsker å jobbe med fornybar energi og komplekse problemstillinger i kraftsystemet vårt er derfor denne stillingen midt i blinken. For å lykkes i jobben kreves det både en selvstendig arbeidsform, gode analytiske evner og evne til å arbeide i team. Du har også evne til å drive store og komplekse prosjekter og kommunisere resultater fra slike.

Det vil være viktig å utvikle et godt nettverk blant våre medlemmer, som du vil jobbe i tett dialog med, i tillegg til:

 • Statnett
 • myndigheter som NVE, RME og OED, særlig innen nett og kraftsystem
 • søsterorganisasjoner i NHO-familien
 • andre bransjeorganisasjoner i EU og de nordiske landene
 • relevante nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer

Vi ser etter deg som

 • brenner for utvikling av effektive og bærekraftige energiløsninger
 • er samfunnsøkonom
 • har kunnskap om og eventuelt erfaring fra fornybarnæringen
 • tenker helhetlig samtidig som du gjennomfører det du setter i gang
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og liker å formidle
 • er initiativrik med gode samarbeidsevner

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra påvirkningsarbeid overfor EU, Nordiske miljø
 • noe erfaring fra arbeid med eller i forvaltningen og regelverksutforming
 • erfaring fra næringspolitisk arbeid innenfor energiområdet
 • erfaring fra arbeid med regulatoriske spørsmål innen fornybarnæringen eller andre relevante sektorer
 • noe teknisk utdannelse/kompetanse

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Om Energi Norge

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer selskaper som bygger samfunnskritisk infrastruktur, produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Et velfungerende kraftsystem er avgjørende for verdiskaping og grønn vekst i Norge.Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).