Stillingsannonse:

Foto: Energi Norge
Foto: Energi Norge

Energi Norge søker næringspolitisk rådgiver

Vi jobber med fornybar energi, elektrifisering og verdiskapning. Vil du være med i Energi Norges arbeid med å fornye kraftsystemet?

Mer info:

Kontaktinformasjon:

Direktør Kristin H. Lind, [email protected] / 91603694 eller administrasjonssjef Janne Næss, [email protected] / 92406700

Om stillingen:

Arbeidsgiver. Energi Norge
Arbeidssted: Oslo
Stillingstittel: Næringspolitisk rådgiver
Arbeidsforhold: Fast
Stillingsbrøk: 100 %

Søknadsfrist: 20.11.2019

Søk her

Nettside

Facebook

Linkedin

Facebookgruppe for ledige stillinger

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for fornybarnæringen, ønsker å påvirke rammevilkårene for denne og bidra til utviklingen mot lavutslippssamfunnet. Du har erfaring fra arbeid med kraftsystemet og energipolitikk.

Som næringspolitisk rådgiver trer du inn i en spennende stilling i en variert hverdag og et miljø med engasjerte kolleger og medlemmer. Vår visjon er at Norge blir det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Du vil få en sentral rolle i vårt næringspolitiske arbeid og samarbeide tett med øvrige aktører og forvaltning i fornybarnæringen. EU er sentral i utvikling av rammevilkårene for næringen, og du vil bidra til å sikre at vi i Norge får et energisystem som er tilpasset dette.

For å sikre at fornybarnæringen bidrar til økt verdiskaping og grønn vekst i Norge, trenger vi et velfungerende kraftsystem og kraftmarkeder i Norden og i Europa. Riktig regulering av både monopol og marked med riktig prising av nettjenestene er sentralt i en tid med betydelige endringer hos våre kunder både på produksjons- og forbrukssiden.

For deg som ønsker å jobbe med fornybar energi og komplekse problemstillinger i kraftsystemet vårt er denne stillingen midt i blinken. For å lykkes i jobben kreves det både en selvstendig arbeidsform, gode analytiske evner og evne til å arbeide i team. Du har også evne til å drive store og komplekse prosjekter.

Vi kan tilby deg

 • En sentral rolle og ansvar når det gjelder Energi Norges arbeid med sentralnettariffer, samhandling og drøftinger med Statnett om utvikling av disse og av kraftsystemet
 • Utvikling av kostnadsfordeling og insentivstrukturer i kraftsystemet
 • En utadrettet stilling hvor du vil få en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • Tverrfaglig arbeid i Energi Norge der du kan forme mye av arbeidet selv
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer i NHO-fellesskapet
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Det vil være viktig å utvikle et godt nettverk blant våre medlemmer, som du vil jobbe i tett dialog med, i tillegg til:

 • myndigheter som NVE, RME og OED, særlig innen nett og kraftsystem
 • søsterorganisasjoner i NHO-familien
 • andre bransjeorganisasjoner i inn- og utland
 • relevante nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer

Vi ser etter deg som

 • Brenner for utvikling av effektive og bærekraftige energiløsninger
 • Har økonomisk og gjerne teknisk utdannelse på masternivå
 • Har erfaring fra næringspolitisk arbeid innenfor energiområdet
 • Har erfaring fra forhandlinger
 • Gjennomfører det du setter i gang, er fremtidsrettet og tenker helhetlig
 • Liker å skrive og formidle
 • Er initiativrik med gode samarbeidsevner

Du må gjerne ha

 • Erfaring fra påvirkningsarbeid innenfor EU
 • Noe erfaring fra arbeid med eller i forvaltningen og regelverksutforming
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med sentralnettariffene