Stillingsannonse:

Elhub søker Daglig leder

Vil du bidra til å effektivisere energibransjen og ta en aktiv rolle i det grønne skiftet?

Elhub er på vei over fra en solid gjennomført prosjekt- og oppstartsfase til en situasjon hvor selskapet skal utvikles videre. Veien videre for Elhub og ny leder handler derfor om å sikre både stabil drift og ytterligere gevinstrealisering samt å videreutvikle betydelig ny funksjonalitet. Samtidig har Elhub et potensial til å være et enda større nav og en sterkere bidragsyter til at bransjen kan utnytte digitale muligheter, fortsette elektrifisering av Norge og således bidra til det grønne skiftet. Dette fordrer at ny leder forstår rammebetingelsene og evner å tegne opp et målbilde og mulighetsrom som både kunder, regulator og eier kan slutte seg til.

Mer info

Stilling/tittel: Daglig leder

Arbeidsgiver: Elhub AS

Hjemmeside: elhub.no

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bjørn-Olav Høksnes, 952 29 577 eller Ole Petter Melleby, 412 23 030 i ISCO Group.

CV og søknad registreres snarest mulig og innen 20. april 2021.

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

Søk her

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • sikre stabil drift av Elhubs digitale løsninger og videreutvikle ny funksjonalitet
 • videreutvikle Elhubs strategi i nær dialog med kunder, styret og organisasjonen
 • sikre ytterligere gevinstrealisering for kunder gjennom bruk av data
 • videreutvikle kulturen i organisasjonen og sikre at virksomheten har rett organisering og rett kompetanse
 • gjennom proaktivt arbeid med kunder, bransjeaktører og partnere søke nye digitale forretningsmuligheter
 • sørge for at Elhub fortsatt er ettertraktet som arbeidsgiver og kan vinne kampen om talentene
 • bidra til å utvikle et nordisk samarbeid gitt rett timing / modenhet i markedet

Kvalifikasjoner:

 • ledererfaring fra teknologitung virksomhet, gjerne fra setting med store datamengder
 • erfaring fra arbeid tett på kunder; god forretningsforståelse med evne til å forstå verdikjeden i kraftbransjen
 • god teknologisk / digital kompetanse og interesse
 • vant med å utvikle organisasjon, struktur og kultur
 • inspirert av muligheten til å jobbe i en samfunnsbyggende virksomhet

Personlige egenskaper:

 • god relasjonsbygger som skaper tillit eksternt, både mot kunder, i bransjen og også internt i egen organisasjon
 • analytisk og strategisk med godt helhetsblikk
 • initiativrik og handlekraftig
 • god evne til å balansere de mange hensyn og forankre beslutninger
 • engasjert leder som ønsker, og får til, lagspill

Vi tilbyr:

 • topplederrolle i teknologitung virksomhet som er navet i strømmarkedet i Norge
 • leder av selskap som sitter på store datamengder av alt elektrisitetsforbruk i Norge med de muligheter dette gir
 • nøkkelrolle i virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode muligheter til å bidra til å ytterligere digitalisere energisektoren
 • del av internasjonalt og mangfoldig miljø
 • konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.