Stillingsannonse:

Clemens Kraft søker CEO

Etter en periode med kraftig vekst og stort fokus på utbygging, er Clemens Kraft på vei inn i en mer driftsorientert fase. Vi søker en leder som blir ansvarlig for å utvikle selskapet og optimalisere driften i henhold til eiernes strategi. Viktige grep på veien blir å utvikle og forbedre virksomhetsstyringen med særlig fokus på effektivisering og optimalisering.

Mer info:

Stilling/tittel: CEO

Arbeidsgiver: Clemens Kraft AS

Kontaktperson: Lene Hoem Angelsen, Ole Petter Melleby

Telefon: +47 22 06 87 00

Hjemmeside: clemenskraft.no

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Ole Petter Melleby eller Lene Hoem Angelsen på tlf. 22 06 87 00.

For å søke på stillingen, vennligst last opp din CV og søknad på iscogroup.no innen 24. april 2021.

Søk her

Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer:

 • befeste Clemens Krafts posisjon som Norges mest lønnsomme og kompetente selskap innen småkraft
 • sikre optimal operasjon og drift
 • til enhver tid sikre at selskapet har en hensiktsmessig organisering, og gjøre nødvendige tilpasninger sett opp mot selskapets situasjon og strategi
 • utvikle og forbedre virksomhetsstyringen, med særlig fokus på effektivisering og optimalisering
 • videreutvikle en god og hensiktsmessig relasjon til begge eiere
 • utvikle og ivareta en velfungerende ledergruppe og organisasjon tuftet på godt samspill

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • relevant ledererfaring med P&L ansvar – gjerne fra kompetansebedrift
 • erfaring fra ledergruppe med forståelse for hva som skal til for å jobbe mot aktive eiere
 • dokumentert driftserfaring fra teknisk, prosjektrettet virksomhet, gjerne med bakgrunn fra kraftbransjen
 • innsikt i politiske prosesser – må kunne hensynta relasjonen til departementet og det politiske landskap
 • meget gode engelskkunnskaper
 • svært gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Clemens Kraft kan tilby:

 • topplederrolle i et av de ledende selskapene innen småkraftnæringen
 • spennende mulighet til å arbeide med bærekraft og fornybar energi i et selskap hvor en kommer tett på grunneiere og lokalsamfunn
 • muligheten til å ta selskapet over fra vekst- og utbyggingsfase til industriell tenkning i både lederskap og drift
 • eierstruktur med svært solide eiere
 • virksomhet som treffer midt i det «grønne skiftet» - stor interesse i markedet gir mange spennende muligheter for fremtiden