Stillingsannonse:

AFRY Management Consulting til energiområdet

Vi ser alltid etter nye, modige mennesker som kan bli en del av vårt dedikerte og mangfoldige lag.

Mer info

Søk ved å legge ved CV og et kort følgebrev der du forteller hvorfor du er interessert i stillingen, og hva du mener du kan tilføre oss.

Søknadsfrist: 27.09.2021.

Klikk her for å søke

AFRY Management Consulting søker konsulenter til energiområdet. Kraftsektoren spiller en vesentlig rolle i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Avkarbonisering og elektrifisering påvirker hele verdikjeden for energi, fra kraftproduksjon til nytt forbruk i industri- og transportsektorene. Omstillingen gir høy investeringstakt, utvikling av nye forretningsmodeller og markeder, introduksjon av digitale og smarte løsninger, endringer i rammevilkår og ikke minst omfattende restrukturering. AFRY Management Consulting i Norge opplever sterk etterspørsel etter sine tjenester, og vi ønsker derfor å styrke energi-teamet.

Hvem er vi?

Vi er en del av et godt integrert rådgivermiljø i AFRY, og jobber tett med både norske og utenlandske kollegaer og kunder. Våre viktigste kundegrupper er kraft- og energiprodusenter, nettselskaper, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner, og ikke minst investorer i fornybar energi og infrastruktur. Parallelt med avkarboniseringen av energiforbruk, ser vi også stadig større interesse fra industri, transport og andre sluttbrukere. Som konsulent i AFRY vil du være i daglig kontakt med de største og mest fremtidsrettede aktørene i energibransjen, både i Norge og internasjonalt.

Vi søker etter dyktige og motiverte medarbeidere med kompetanse innenfor ett eller flere av tre ulike områder:

  • Strategiarbeid rettet mot energisektorenAvkarbonisering krever betydelig omstilling og investeringer hos våre kunder. På dette området vil du jobbe med strategisk rådgivning og forretningsutvikling for våre kunder. Oppgavene kan favne både nye forretningsmodeller, markedsstrategier, investeringer, digital omstilling og effektivisering av eksisterende virksomhet. Du vil også jobbe med analyse av regulatoriske og strukturelle rammevilkår. Som et av Norges sterkeste miljøer på nettsiden, jobber vi tett med både myndigheter og nettselskaper.
  • EnergimarkedsanalyseVi er Europas ledende, uavhengige rådgiver innen kraftmarkedsanalyser, og publiserer kvartalsvis «AFRY Independent Market Report» om markeds- og prisutviklingen for kraft og andre energibærere. Her vil du jobbe med analyser av energipolitikk, teknologi og andre fundamentale drivere for å forstå hvordan disse påvirker fremtidens energisektor, både gjennom store multiklientprosjekter og prosjekter for energiselskaper og myndigheter. Du vil også kunne jobbe med kraftmarkedsmodellering, for eksempel med vår egenutviklede modell BID3, som benyttes av en rekke store nordiske og europeiske markedsaktører, i tillegg til å være grunnlaget for våre egne analyser.
  • TransaksjonerVi ser en økende interesse for investeringer i grønn omstilling og infrastruktur, samtidig som kapitalbehovet for grønn omstilling er stort. På dette området vil du støtte potensielle kjøpere og selgere av kraftproduksjons- og fjernvarmeanlegg, nettinfrastruktur og annen energirelatert virksomhet med verdivurderinger samt analyser og ekspertvurderinger i due diligence-prosesser.

Roller og ansvar

Vi har ledige stillinger på ulike nivå i organisasjonen:

  • Principal: Ansvar for å utvikle og lede større prosjekter, forretningsutvikling og salgsprosesser, bygge gode relasjoner med kunder og internt i AFRY-konsernet, bidra med ekspertise innenfor eget kompetanseområde, samt å utvikle og lede yngre medarbeidere.
  • Seniorkonsulent: Ansvar for å lede prosjekter, gjennomføre analyser innenfor eget kompetanseområde, bistå i forretningsutvikling og salgsprosesser, samt å bygge gode relasjoner med kunder og internt i selskapet.
  • Konsulent: Ansvar for å gjennomføre analyser innenfor eget kompetanseområde, utvikle og utvide egen kompetanse og erfaring, bistå i salgsprosesser, og å bygge gode relasjoner med kunder og internt i selskapet.

Hvem er du?

Du har en genuin interesse for energiområdet, er nysgjerrig på hva som skjer i bransjen og hvordan ny teknologi og innovative løsninger vil forme fremtidens energisystem. Gode analytiske evner er viktig – det gjør at du raskt kan sette deg inn i og formidle komplekse problemstillinger av både kvalitativ og kvantitativ natur. Videre må du kunne kommunisere godt både på norsk og engelsk – skriftlig og muntlig. Du trives med å jobbe i team, og er sosial og engasjert.

Vi er spesielt på utkikk etter deg som har relevant erfaring fra energiselskap, konsulentselskap, industriselskap eller offentlig myndighet (hvor lang erfaring du må ha avhenger av stillingsnivå). Videre er det en forutsetning at du har relevant økonomisk eller teknisk utdanning på master- eller PhD-nivå.

Tre gode grunner til å søke jobbe hos oss

  • Du får jobbe med mange ulike oppgaver og får tidlig ansvar i et dynamisk, men støttende miljø.
  • Du får lære av de beste i bransjen. I Oslo jobber du tett med noen av Norges fremste eksperter innen kraftmarked, nett og smart infrastruktur. I tillegg er vi en del av et sterkt, internasjonalt nettverk, med hyppig deltagelse i prosjekter på tvers av landegrenser, og muligheter for utvekslingsopphold på andre kontorer i AFRY.
  • Du får en god total-pakke: Kontor midt i sentrum og utstrakt bruk av digitale samarbeidsplattformer som gir fleksibilitet på hvor og når vi jobber, bra balanse mellom arbeid og fritid, og konkurransedyktige betingelser.

Høres dette interessant ut? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Om selskapet

AFRY Management Consulting er en ledende rådgiver til energi-, skog og bioindustri verden over. Våre 500 konsulenter, fordelt på 18 kontorer og 3 kontinenter, leverer strategisk og operasjonell rådgivning langs hele verdikjeden, basert på grundig fagekspertise, omfattende bransjeerfaring og detaljert markedsinnsikt. Management Consulting-kontoret i Oslo har 18 medarbeidere og jobber i hovedsak med energirelaterte problemstillinger.

AFRY’s energiteam er en ledende leverandør av analyser og konsulenttjenester til nordiske og europeiske energiselskaper, finansinstitusjoner og myndigheter. I Norge spenner våre prosjekter fra fremtidsscenarioer for det nordiske kraftmarkedet og analyser av energi- og klimapolitiske virkemidler, via strategisk og kommersiell rådgivning, til verdsetting og due diligence-prosesser, spesielt knyttet til fornybar kraftproduksjon og nettvirksomhet.

Som en del av det globale AFRY-konsernet har våre konsulenter tilgang til 17 000 ingeniører, designere og rådgivere innen infrastruktur, industri og energi. AFRY har hovedkontor i Sverige, og rundt 900 ansatte i Norge.